news-details
Ekonomija

Država ostala bez 80 miliona zbog privilegovanja Porto Montenegra

Izvor: Dan

Iz nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP) saopštili su da je Crna Gora u protekloj deceniji ostala bez blizu 80 miliona eura, zbog privilegovane poreske politike na promet goriva za jahte i brodove sa graničnog prelaza Porto Montenegra u Tivtu.

Pravni savjetnik pri toj NVO Ines Mrdović kazala je da je država taj novac mogla prihodovati da bivša vlada Demokratske partije socijalista (DPS) nije za najbogatiji društveni sloj predvidjela povlašćeni poreski sistem.

Ona je podsjetila da je ASP nedavno saopštio podatke da je država protekle decenije sa graničnog prelaza Porto Montenegra prihodovala skromnih 656.000 eura po osnovu naplate akciza i poreza na dodatu vrijednost (PDV) na promet goriva.

U međuvremenu je ASP zatražila od Poreske uprave podatke o iznosima oslobođenih akciza i PDV-a na promet goriva na graničnom prelazu u Tivtu, na lokaciji Porto Montenegro.

– U odgovoru, Poreska uprava navodi da se snabdijevanje gorivom brodova, jahti i čamaca obavlja shodno Pravilniku o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robu koja se koristi za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju – rekla je Mrdovićeva.

Poreska uprava je ukazala i da se plovni objekti snabdijevaju gorivom i mazivom pod carinskim nadzorom prije napuštanja teritorijalnih voda, a pravno lice je dužno da carinskom organu podnese deklaraciju za ponovni izvoz strane robe do 10. u mjesecu, za robu prodatu u prethodnom mjesecu.

 Kako se dalje precizira u odgovoru Poreske uprave, s obzirom da je riječ o carinskom postupku – ponovnom izvozu robe, shodno Carinskom zakonu nema nastanka carinskog duga i samim tim nema naplate akciza i PDV-a.

– Ukoliko bi predmetno gorivo kojim se snabdijevaju plovni objekti bilo stavljeno u slobodan promet, odnosno uvozno ocarinjeno, isto bi dobilo status domaće robe i bio bi naplaćen carinski dug – akciza od 54,53 miliona eura i PDV od 24,97 miliona eura – precizirali su iz Poreske uprave.

ad