Bar, Crna Gora
24 Jul. 2024.
post-image

Bez filma Malagurskog u Kotoru

 Foto: Opština Kotor

 Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da je otkazana projekcija filma Borisa Malagurskog “Crna Gora: Podijeljena zemlja", planirana za večeras u Kulturnom centru "Nikola Đurković".

Jokić je kazao da je gradsko rukovodstvo dobilo informacije od nadležnih državnih službi da se planiraju incidenti, te da su nadležni procijenili da se projekcijom filma dodatno usložnjava i otežava zaštita lične i imovinske sigurnosti građana.

Jokić je rekao da nikada nije bio, niti će biti cenzor, kao ni da ima namjeru da bude "apsolutni gospodar prilika u gradu", gušeći autonomiju institucija, ali je poručio da će uvijek prvo izabrati interes grada, bezbjednost i sigurnost građana.

-Kada je Kulturni centar 'Nikola Đurković' zakazao projekciju, o istoj sam obaviješten preko sredstava javnog informisanja.

 Kako se približavao dan projekcije, tako smo kao gradsko rukovodstvo dobijali informacije od nadležnih državnih službi o tome da se planiraju incidenti u gradu od strane više formalnih i neformalnih grupacija, ne samo iz Kotora već sa različitih strana Crne Gore-saopštio je Jokić.

Istakao je da Kulturni centar, bez obzira na zakonsku obavezu, do dana otkazivanja nije organizovao adekvatno obezbjeđenje za događaj.

-Cjelokupna javnost mora biti upoznata sa činjenicom da je premijera filma bila planirana za večeras, da je u 18 časova planirano prikazivanje dječijeg filma u istim prostorijama, dok je u 19:30 u Starom gradu planiran defile više stotina polumaturanata i njihovih porodica.

 Naglašavam da, KC 'Nikola Đurković', bez obzira na svoju zakonsku obavezu do dana otkazivanja nije organizovao adekvatno obezbjeđenje za događaj.

Znajući sve to, zahtijevali smo informacije od nadležnih organa o potencijalnim bezbjedonosnim rizicima, a koji su procijenili da se projekcijom filma dodatno usložnjava i otežava zaštita lične i imovinske sigurnosti građana-.

-Kada sam pozvan da izaberem između projekcije ma kog' filma, ili ma kog' drugog događaja i bezbjednosti i sigurnosti stotina djece i stotina gostiju našeg Grada, budite uvjereni, svaki put ću birati sigurnost djece, roditelja, građana, a na kraju integritet i sliku našeg Grada-poručio je Jokić.

Pojasnio je da projekciju filma nije otkazao lično.

-Mada da sam imao ingerencije to bih uradio unazad nekoliko dana, čim sam čuo da je bezbjednost ugrožena. Pozivao sam zvaničnim dopisima danima unazad da se projekcija otkaže upravo zbog bezbjednosti, a konačno formalna odluka je donijeta upravo u KC 'Nikola Đurković'"-.

Jokić je kazao da je njegovo beskompromisno i trajno opredjeljenje interes grada Kotora i njegovih građana, bez obzira na cijenu, bila ona politička, društvena ili iskazana u političkoj funkciji koju obavlja, ocijenivši da je to u proteklom periodu i dokazao.

Naglasio je da je biran na mjesto gradonačelnika Kotora da donosi najbolje odluke za Grad i kada su teške i složene, i da svoj posao radi potpuno posvećeno, "bez zadrške u bilo kom pogledu".