news-details
Prova

CattaroSail od 20. juna ponovo pod latinskim jedrom

Projekat “CattaroSail”-obuka mladih ljubitelja jedrenja u upravljanju klasičnom drvenom pasarom pod latinskim jedrom, prekinut zbog epidemije koronavirusa, nastavlja se od 20. juna u kotorskom akvatorijumu na dobro znanim “arsenalkama” barske Kalafatske radionice Bokovac.

“CattaroSail” obuhvata obuku, upoznavanje mladih s latinskim jedrom, uvježbavanje na moru pred Kotorom i održavanje regata “arsenalkama”koje zahtijevaju specifična umijeća, dobru sportsku kondiciju i poznavanje vjetrova, morskih struja i ostalih uslova na regatnom polju.

Kao pokretač i sponzor projekta “CattaroSail”,  Kalafatska radionica Bokovac, odnosno JK “Latinsko jedro” iz Bara, sakuplja dokumentaciju o projektnim aktivnostima koju će predstaviti javnosti u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru.

-Posebna atrakcija biće tri makete “arsenalke#, rad Damira Montića, koje će doprinijeti interesu mladih iz Kotora i drugih gradova u Boki za te prelijepe barke tradicionalne gradnje i dizajna, obnovljene ogromnim zalaganjem Nenada Bokovca i njegove porodice.

Zahvaljujući nastojanjima entuzijasta, sa profesorom Mihom Belanom i predsjednikom JK Lahor Filipom Petričevićem na čelu, projekat sa uspjehom podsjeća na slavne tradicije bokeljskog jedrenja, kako trgovačkog , tako i sportskog-saopštili su iz Kalafatske radionice Bokovac.

Projekat koji sprovodi NVO “Kalafatska radionica Bokovac” pod nazivom “CattaroSail” podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira EU a sprovodi  UNDP. U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.