Bar, Crna Gora
29 Sep. 2023.
post-image

Na primorju odložena četvrtina suđenja za prekršaje

U Sudu za prekršaje u Budvi sa odjeljenjima u Ulcinju, Baru, Kotoru i Herceg Novom došlo je do povećanog broja odloženih suđenja za čak 1/4, s obzirom da je Advokatska komora Crne Gore donijela odluku kojom je od ponedjeljka 24. maja proglašena opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata na području cijele države.

Kako se navodi u saopštenju zamjenika predsjednika Suda za prekršaje u Budvi i sudije portparola Marka Đukanovića, prošla sedmica sedmica ne može biti reperna vrijednost, jer je dvoje sudija odjeljenja u Baru bilo opravdano odsutno:

-Iako je u prekršajnim postupcima, zbog same prirode predmeta, broj opunomoćenih advokata manji u odnosu na ostale sudove prvog stepena, sama brojnost prekršajnih predmeta u radu utiče na postizanje efikasnosti rada sudija.

 Upravo će obustava rada advokata ukoliko bude potrajala dodatno opteretiti efikasnost rada suda, znajući da je situacija sa pandemijom virusa Covid 19 značajno narušila pomenutu efikasnost, ali i normalno funkcionisanje suda kao cjeline u proteklom periodu-navodi se u saopštenju.