news-details
Ekonomija

Abazović: Vraćamo Luku Budva građanima

Luka Budva je integralni dio Starog grada Budva i ona je funkcionalno i ekonomski nerazdvojan dio Starog grada i zbog toga treba da se vrati građanima Budve - kazao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović na sastanku sa predstavnicima Morskog dobra i Skupštine Opštine Budva.

Abazović je, kako je napisano u saopštenju, naglasio da nema ništa protiv toga da se dio Luke Budva koristi za potrebe marine, ali da luka treba primarno i namjenski da odgovara potrebama građana i profiliše Budvu kao primorski grad.

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Blažo Rađenović i Mladen Mikijelj, te predsjednik SO Budva Krsto Radović razgovarali su sa Abazovićem o rješavanju problema Luke Budva i stavljanje van snage zaključaka Vlade od 10. aprila 2017. godine kojom je firmi “Dukley Marin” omogućeno da nastavi da koristi Luku Budva i nakon isteka ugovora.

Tim zaključcima je, kako su rekli, mimo zakonske procedure i interesa građana Budve i preduzeća omogućeno firmi “Dukley Marina” da koristi jedan od najvažnijih resursa u zoni morskog dobra ispod realne vrijednosti.

Mikijelj je, kako je precizirano, obavijestio Abazovića o urgenciji upućenoj ministru ekologije Ratku Mitroviću o hitnom stavljanju van snage zaključaka Vlade, kako bi se umanjila šteta koja je prouzrokovana.

- Ukazujući na činjenicu da je korisnik od 2002. do 2017. godine plaćao naknadu u iznosu od 29.000 eura, što nedvosmislno pokazuje da se radi o nesrazmjernoj visokoj koristi koju ostvaruje korisnik, predstavnici preduzeća zaključili su da se jasno radi o štetnom ugovoru - kazali su iz Vlade.

Radović je, kako je napisano, istakao važnost da se u Vladi pokrene pitanje izmjene Zakona o lukama u dijelu upravljanja lukama od lokalnog značaja, koji bi omogućio da Opština Budva upravlja lukom u tom gradu. Na ovaj način bi se, prema njegovim riječima, poboljšala funkcionalnost i obezbijedila neophodna ulaganja.

- Predlog Radovića je da lokalna samouprava formira preduzeće ili u krajnjem slučaju “Lučku upravu”, koja će biti osnovana od Ministarstva kapitalnih investicija, navodeći kao dobar primjer Zakona o lukama u Hrvatskoj - navedeno je u saopštenju.

Radović je rekao da "trenutno ima šest ili sedam luka od lokalnog značaja (Škver, Zelenika, Kalimanj, i tako dalje), pa ukoliko ostale opštine nisu zainteresovane da preuzmu upravljanje tim lukama, onda neka predvide samo Luku Budva odvojeno da njom gazduje opština.

- Radović je postavio i pitanje u vezi izrade državne studije lokacije, sa posebnim akcentom na dio sektora 43 – Luka Budva, ističući da se ova lokacija ne posmatra integralno sa Lukom, već odvojeno, kao sportski objekat - napisano je u saopštenju.

*Fotografija: Gov.me

ad