news-details
Ekonomija

Morsko dobro raskinulo dugogodišnji ugovor sa Vektra Bokom

Izvor: Vijesti

Autor: Vuk Lajović

 Upravni odbor Javnog preduzeća Morsko dobro kojim predsjedava Blažo Rađenović, saglasan je da Javno preduzeće pokrene postupak o jednostranom raskidu Ugovora sa društvom “Vektra Boka“ A.D Herceg Novi. To je “Vijestima” potvrđeno u ovom javnom preduzeću.

Na sjednici Upravnog odbora donijeta je odluka o jednostranom raskidu ugovora sa firmom „Vektra Boka“ A.D Herceg Novi, zbog neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda i ustupanje na korišćenje kupališta.

Naime, riječ je o Ugovoru koji je sklopljen između JP Morsko dobro i „Vektra Boka“ A. D Herceg Novi od 1. avgusta 2008. godine na period od 20 godina odnosno do 1. avgusta 2028. godine, a godišnja naknada utvrđena je u iznosu od 37. 904 eura.

Ugovorom su korisniku ustupljene četiri plaže i to: kupalište ispred hotela "Plaža", kupalište ispred hotela „Tamaris“, kupalište ispred hotela „Igalo“ i kupalište Žanjic.

-Upravni odbor je saglasan da se sprovede postupak ustupanja na korišćenje djelova morskog dobra koji su bili predmet raskinutog ugovora na period od 31.12.2021 godine do 31.12.2023. godine, u skladu sa Odlukom o davanju u zakup na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata-rečeno je u ovom Javnom preduzeću.

Direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj je istakao da će shodno zakonskim okvirima, a u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Herceg Novi, predložiti da dva kupališta koja su predmet raskinutog ugovora budu ustupljena građanima na korišćenje, a preostala dva budu ustupljena nakon sprovedenog javnog poziva.

-Prioritet novog rukovodstva za upravljanje morskim dobrom je uspostavljanje dobre saradnje sa lokalnim samoupravama i donošenje zajedničkih odluka, povećanjem broja kontrolora u svim primorskim opštinama, kako bi se smanjio broj zloupotreba od strane zakupaca-rečeno je u javnom preduzeću.

ad