news-details
Ekonomija

Drvene pasarele postaju zaštitni znak kupališta na Adi

Izvor: Vijesti

Autor, foto: Samir Adrović

Morsko dobro planira da ove godine u ulcinjsku opštinu investira 835.000 eura, od čega će najviše utrošiti na zaštitu plaže na Adi, popločavanju Velike skele i tamponiranju puteva na obalama Bojane.

Posebnu pažnju, kao i posljednjih nekoliko godina, ovo JP posvetiće očuvanju pješčanih dina na Velikoj plaži, zaštiti posebnih vrsta biljaka na tom prostoru i izgradnji originalnih pasarela od drveta, koje postaju dio imidža ulcinjskih kupališta.

Sa ulaganjima prenesenim iz Planova korišćenja sredstava za 2018, 2019. i 2020, u iznosu od 1,31 milion eura, planirane investicije za ovu godinu čine impozantnu cifru od 2,14 miliona eura.

Da će to biti neostvarivo ili vrlo teško realizovati sve što je planirano za prethodne tri godine, svjesni su i u JP.

-Veoma važna napomena je da je realizacija planiranih sredstava za 2021. uslovljena zabranom izvođenja radova tokom turištičke sezone, trajanjem postupaka javnih nabavki, trenutnom epidemiološkom situacijom, kao i planiranim a neostvarenim investicijama koje su prenošene iz godine u godinu-navodi se u odgovoru JP na pitanje Vijesti.

Kada su u pitanju projekti koji su u toku, iz Službe za uređenje i izgradnju naveli su da je završen tender za dopunu Glavnog projekta za izgradnju i uređenje pješačke staze od hotela “Albatros“ do rta Đerane, širine 1,5 metara i dužine 2,5 kilometara.

Odabrani projektant je “Civil Engineer“ iz Podgorice, a vrijednost ugovora iznosi 12.000 eura.

U odgovoru piše i da je završen tender za izvođenje radova na uređenju Velike skele - faza I, čija je procijenjena vrijednost oko 800.000 eura te da je u toku vrednovanje ponuda.

-Tender za izgradnja privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspekcijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju vrijednosti 170.000 eura, proglašen je neuspješnim. U narednom periodu JP će ponoviti tender-navodi se u odgovoru.

Planom korišćenja sredstava za 2021, predviđeno je izvođenje prve faze radova prema studiji “Zaštita i revitalizacija plaže na Adi“ u vrijednosti od 300.000 eura, zatim izvođenje druge faze radova na završnim, kamenorezačkim radovima na uređenju Velike skele čija je vrijednost 160.000 eura, kao i izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane u iznosu od 50.000 eura.

Istim planom predviđena je i izrada idejnog rješenja i glavnog projekta sa revizijom pejzažnog uređenja prostora dina UPZ 14, UPZ 7 i UPZ 10, vrijednosti 40.000 eura, izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži sa nadzorom za 26.500 eura, dok će za troškove komunalnog održavanja JP izdvojiti 242.000 eura.

Za korišćenje komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i Borovoj šumi, Morsko dobro će izdvojiti 11.000 eura.

Kada su u pitanju radovi na Velikoj skeli ispod Starog grada, u JP pojašnjavaju da ugovor za prvu fazu rekonstrukcije te lokacije u iznosu od 800.000 eura, još nije zaključen jer je u završnoj fazi tenderski postupak.

-Projekat je inače predviđen za realizaciju kroz dvije faze. Završni kamenorezački radovi sa nadzorom vrijednosti 165.000 eura za projekat rekonstrukcije Velike skele predstavljaju radove koji su predviđeni Glavnim projektom uređenja, ali su izdvojeni kao završna faza zbog nedostatka sredstava za kompletnu realizaciju-piše u odgovoru i dodaje da će JP uskoro objaviti tender za te radove.

Iz Službe za održivi razvoj je rečeno da će tokom 2021. JP nastaviti aktivnosti na zaštiti pojasa dina i halofitne vegetacije na Velikoj plaži. Podsjećaju da je Velika plaža rješenjem iz 1968. zaštićena kao spomenik prirode, dok pojas pješčanih dina formiranih u zaleđu ima svoju višestruku ulogu.

-Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka - halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima.

Najugroženija vrsta koja nastanjuje pojas pješčanih dina je badra - Pancratium maritimum koja je zakonom zaštićena, a u Crnoj Gori se samo može naći na Velikoj plaži-navode iz JP.

Ističu i da je s tim u vezi, Planom korišćenja sredstava za 2021, opredjeljeno 25.000 eura za izvođenje radova na ograđivanju dina i sanaciji postojeće ograde na Velikoj plaži.

Tim radovima, pojašnjavaju, predviđena je sanacija postojeće ograde koja je postavljena na dijelu Velike plaže namjenjene za kite surfing aktivnosti, kao i dodatno ograđivanje dina u nastavku te ograde.

Takođe, u JP navode da je nova pasarela za nesmetani prolaz posjetilaca preko dina, u dužini od 20 metara, ove godine postavljena u zaleđu plaže “Kabanya beach”.

Na tom pojasu ograđen je postojeći pojas pješčanih dina sa očuvanom vegatacijom, drvenom ogradom u dužini od 1.050 metara, a postavljeno je i šest informativno-edukativnih tabli sa informacijama o vrijednostima i značaju pješčanih dina.

Pasarele već postoje i na kupalištima Evropa i Saranda.

-Sredstva za realizaciju ovih aktivnosti Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je obezbijedilo konkurisanjem za finansiranje Ideja za ekosistemske usluge u okviru projekta ‘Blue Land’, koji se finansira iz sredstava EU Interreg Programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore-ističu u JP.

JP  je pokrenulo izradu projektne dokumentacije za trajno uređenje nekih lokacija na Velikoj plaži, imajući u vidu da je za to područje usvojena detaljna planska dokumentacija (DSL Sektor 66) za određene module.

Od kućica uzeli 473.000 eura, investirali 120.000 manje

Iz Ekonomsko finansijske službe JP “Vijestima” je rečeno da je prihod u Opštini Ulcinj od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. ostvaren od ribarskih i vikend kuća u iznosu od 473.400 eura.

U istom intervalu, JP je na uređenje, izgradnju, održavanje zone morskog dobra i za ostale troškove u opštini Ulcinj do 31. 12. 2020. uložilo ukupno 349.500 eura.

Na “trajno uređenje“, JP lani je potrošilo 106.600 eura. Za izvođenje radova na izgradnji navoza za čamce na jugoistočnom dijelu Male plaže sa nadzorom izdvojeno je skoro 50.000 eura, dok su radovi na izgradnji parapetnog zida između nekadašnjeg “Galeba” i “Albatrosa” sa nadzorom koštali 38.300 eura, a usluge izrade i postavljanja zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina na Velikoj plaži 19.000 eura.

Pored stavke „ostali troškovi”, stoji cifra od skoro 20.000 eura.

Za usluge održavanja plaža, odnosno za čišćenje i odvoz smeća, održavanje javne rasvjete i uređenje hortikulture, utrošeno je 177.000 eura, za troškove revizije projektne dokumentacije 56.400 eura a za troškove monitoringa mora 9.400 eura.

Na ostale režijske troškove, JP utrošilo je dodatnih 33.900 eura.

ad