news-details
Društvo

Vulović novi potpredsjednik SO Kotor

Izvor, foto: Radio Kotor

U nastavku petog zasjedanja lokalnog parlamenta održanog u kinu “Boka”predstavljen je Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2021.  koji će na javnoj raspravi biti 15 dana.

Za potpredsjednika Skupštine opštine (SO) Kotor izabran je odbornik Špiro Vulović (Demokrate).  Za odluku je glasalo 17 odbornika, dok je jedan bio protiv, a osam uzdržano.

Vulović se zahvalio na ukazanom povjerenju i izrazio nadu da će ga svojim radom i opravdati.

Imenovan je Savjet za bezbjednost saobraćaja, čiji je predsjednik Nenad Bukilica, a članovi: Zoran Mrdak, Zoran Obradović, Milorad Čović, Vuk Bojat, Pavle Popović i Boris Katurić.

 Primjedbu na sastav Savjeta imala je odbornica Sonja Seferović (SD) koja je mišljenja da bi među predloženim članovima trebalo da su i predstavnici organa koji se bave saobraćajnom problematikom (Direkcije za izgradnju i uređenje Kotora, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijat za urbanizam I prostorni planiranje)

Za predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor imenovan je Ljubenko Borović, a za članove: Slobodan Stojanović, Vladimir Potpara, Ljiljana Popović Moškov, Tatjana CrepuljaBožidar Lupša, Branislav Živković, Željko Avramović, Ilija Mlinarević, Andro Radulović i Dejan Ognjanović.

U Odboru za statut i propise, umjesto dosada šnjeg člana Ljubenka Borovića, imenovana je Jelena Parapid.

U Odboru za planiranje, uređenje prostora, umjesto dosadašnje članice Maje Mršulje, imenovan je Slobodan Bobo Lazović.

U Savjetu za ravnopravnost polova, umjesto Maje Mršulje, imenovana je Jelena Parapid.

Umjesto Maje Mršulje kao odbornice koja će obavljati vjenčanja u ime predsjednika Opštine, danas je imenovana Jelena Parapid, a kao odbornika za vjenčanja, Borisa Katurića, imenovan je Ljubenko Borović.

Razriješeni su i članovi Odbora direktora PPOV DOO u sastavu Miloš Vuksanović i Dragan Vulović, a novoimenovani su Zoran Janjetović i Dragan Šepelj. Razrješen je i dosadašnji član odbora direktora „Vodacom“ DOO Rajko Strahinja. Umjesto njega, imenovan je Boško Franović.

Razriješeni su i dosadašnji članovi Skupštine „Vodacom“ DOO Stanislava Subotić i Marko Radulović, a novoimenovani su Sandra Marković i Boris Katurić. Protiv ovog rješenja bio je odbornik Željko Avramović (DPS) koji je mišljenja da Katurić kao odbornik ne može biti član Skupštine “Vodacoma”.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su  Odluku o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve radi uklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku (br: 01-018/20-19236 od 30. 12. 2020. godine).

Usvojena je i Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od elementarne nepogode na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Kašćelan Dejana (br: 01-018/20-434 od 18. 01. 2021. godine).

Odbornici su, većinom glasova, dali “zeleno svjetlo” Odluci o izmjeni Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor.

 Ovom odlukom je izvršena izmjena članova 5 i 6 Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 49/19,10/20), a koji se odnose na rokove plaćanja obaveze po osnovu članskog doprinosa, kao i rok podnošenja popunjene prijave za utvrđivanje članskog doprinosa (obrazac PPČD).

 Odbornica Ljiljana Popović Moškov (GP URA) ukazala je na mogućnost manipulacije podacima o poslovanju, posebno od strane vlasnika lanaca supermarketa, restorana, hotela u nekoliko gradova i sl. naznačivši da može biti teško za utvrditi da li su oni tačni.

Sekretar za lokalne prihode, budžet i finansije Nebojša Ilić je kazao da je potrebno tražiti analitiku za svaku posebnu jedinicu, a na nadležnom poreskom organu je da kroz kontrolu utvrdi da li je ta poreska prijava tačna.

Na Skupštini je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor.

Vezano za odluku, odbornica Sonja Seferović (SD) je pitala na koji način će gosti hotela i apartmana u Perastu stizati na svoja odredišta i gdje će biti parking za goste koji dolaze svojim vozilima.

 Savjetnik sekretara za saobraćaj, preduzetništvo i komunalne poslove Vladan Barović je kazao da će više informacija biti nakon usvajanja Projekta tehničke regulacije koji je u fazi revizije.

-Dosta je nedoumica, a očekujemo i od predstavnika MZ da nam dostave spiskove vozila i kako sve kontrolisati-kazao je Barović.

Odbornik Ljubeno Borović (SNP) se interesovao za rješenje po kojem je ulica iza Osnovnog suda prema zgradi Luke Kotor jednosmjerna.

-Što sa autobusima koji se parkiraju kod TC Kamelija?-pitao je Borović.

Barović je ukazao na tehničku geometriju raskrsnica koje predviđaju aktuelna rješenja.

-Razlog je i ukidnje lijevih skretanja. Ne možemo imati 100 raskrsnica sa 100 lijevih skretanja- kazao je između ostalog Barović.

Kada je riječ o turističkim autobusima mišljenja je da će prostor Autoboke biti za ukrcaj i iskrcaj putnika, “projekat je urađen , radi se na sanaciji parkinga, dogovori su u toku”…   

Predstavljen je i Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu koji će na javnoj raspravi biti u trajanju od 15 dana.

-Nacrtom Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2021. godinu obuhvaćene su zakonske i statutarne teme i propisi predloženi od strane resornih sekretarijata organa lokalne uprave.

U trenutku utvrđivanja Nacrta, pa i Predloga, ne mogu se predvidjeti sve teme i normativa koja može proizaći iz strategije i dinamike izrade zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti pojedinih resornih Ministarstava.

To se naročito odnosi na oblast zaštite životne sredine i dinamike izrade utvrđenih planova.

Stoga, Program rada predstavlja okvirni plan podložan izmjenama, koji ne isključuje mogućnost razmatranja i drugih tema iz nadležnosti Skupštine i lokalne samouprave. Isti je u fazi Nacrta predstavlja i osnovu za javnu raspravu, koja će uticati na konačni prijedlog, predlažemo da ona traje 15 dana, od dana njegovog utvrđivanja, odnosno od danas-kazala je predsjednica SO Kotor Maja Mršulja.

Odbonici su imali priliku da čuju i Izvještaj o raspodijeljenim sredstvima u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2020. godinu, te realizaciji dodijeljenih sredstava za podsticaj razvoju poljoprivrede za 2019. godinu.

Odbornik Špiro Čučković (DPS) je tim povodom kazao da se u Risanskom zalivu gradi veliki broj uzagajlišta mušulja upitavši, između ostalog, koliko i na koji način Opština Kotor učestvuje u planiranju ovog procesa koji, kako je kazao, može negativno uticati na razvoj turizma.

Savjetnik u Sekreterijatu za preduzetništvo Vladan Todorović je kazao da Opština Kotor nažalost uopšte ne utiče na veličinu uzgajališta lica koja se bave marikulturnom, već samo na poticaj razvoja poljoprivrede, odnosno marikulture, obzirom da su mušuljare u pojasu morskog dobra i u drugoj su nadležnosti.

Odbornica Sonja Seferović (SD) je podsjetila da je izvještaje sastavila bivša sekretaraka Sekretarijata za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj Tamara Lompar, kao i da je u tom periodu ( za godinu i po) broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u opštini Kotor uvećan za 102 odsto.

Odbornici su informisani i o stanju životne sredine u  opštini za 2019. godinu.

-Segmenti životne sredine (zemljište, vode, more, obalno područje, vazduh, priroda, šume) moraju biti zaštićeni od zagađivanja pojedinačno i u okviru ostalih segmenata…

Generalno, može se zaključiti da je stanje životne sredine u opštini Kotor na zadovoljavajućem nivou-kazala je između ostalog Bojana Petković, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Petković je predstavila i, takođe usvojeni, Predlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor.

Odlukom je predviđeno da se odlaganje i sakupljanje otpada obavlja na način da se na mjestu nastanka otpad odvaja po vrstama i to zavisno od zone grada. Odbornica Ljiljana Popović Moškov je kazala da je o pomenutoj odluci morao raspravljati i Odbor za zaštitu životne sredine.

Odbornik Pavle Popović (Za budućnost Kotora) je mišljenja da je morala biti pojašnjena razlika između opasnog i neopasnog otpada.

-U opštini i opštinskim preduzećima ne funkcioniše ni sertifikovani sistem menadžmenta zasnovan na verzijama koje se dotiču procedura i međunarodnih ISO 14000 – 2015-kazao je Popović.

On je naznačio i da bi usvojena poslovna politika morala da se usmjeri na postizanje uspješnosti , u ovom slučaju, Komunalnog preduzeća. Kao primjer kako izgleda odvajanje otpada ukazao je na kruzere, međutim prilikom otpreme u kamion Komunalnog u kotorskoj luci sve se opet objedini.

Odbornik dr Goran Jovanović (Demokrate) je ispred Odbora za vjerska pitanja čestitao monsinjoru don Ivanu Štironji izbor za biskupa kotorskog. Kako je u međuvremenu izabran za predsjednika UO Instituta za javno zdravlje, dr Jovanović je najavio i skori prestanak odborničkog mandata u SO Kotor.

U okviru odborničkih pitanja odbornica Tatjana Crepulja (Demokrate) se u ime stanovnika dijela Dobrote (lokacija nekadašnjeg “Prvoborca” u ulici Ripe), “koje se u dugom periodu suočava sa uslovima stanovanja koji ne priliče urbanoj kulturi življenja”, obratila predsjedniku opštine Kotor Vladimiru Jokiću. Ona je tražila odgovor na pitanje o “planiranoj dinamici za rješavanje dugotrajnog i višestrukog problema u srcu Dobrote”.

Crepulja je od direktora preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ zatražila informaciju “za potrošački vodomjer br - a13151 u Slavjanskoj čitaonici, koji mjeri potrošnju i u objektu poznatom kao kafana “Stara birtija”, vlasnika Branka Punoševića”.

Odbornica Ljiljana Popović Moškov (GP URA) postavila je pitanje predsjedniku opštine Vladimiru Jokiću o “VPK Primorac”.

-U kojem zakonskom aktu je predsjednik opštine crpio svoju nadležnost i ovlašćenja da isključi pravo ovog doma da bira članove organa upravljanja u VPK Primorac, koji je od 2020. u 100 odsto vlasništvo SO Kotor, obzirom da je 09. 03. 2021. godine donio odluku o imenovanju članova skupštine kluba-upitala je, između ostalog, Popović Moškov.

Nadležnom sekretarijatu u lokalnoj upravi postavila je pitanje o zaposlenim u periodu nakon 30. avgusta 2020. godine u lokalnoj upravi, organizacijama, institucijama i privrednim društvima, “a da nisu zatečeni u radnom odnosu, već su dovedeni iz vani”.

Odbornik Vido Drašković (LPCG) je postavio pitanje o inicijativi za izradu spomenika i postavljanje spomen ploče knjazu Danilu na kuću Bjeladinovića.  On je kazao i da sa Skupštine VPK Primorac očekuje informaciju za odbornike.

ad