news-details
Prova

Sava Ašanin predsjednik Borda AD Barska plovidba

Sava Ašanin, pravnik iz Podgorice, izabran je danas za predsjednika Odbora direktora AD Barska plovidba.

Ova odluka donijeta je na konstitutivnoj sjednici borda barske brodarske kompanije u većinskom državnom vlasništvu.

U Odboru direktora Ašanin je predstavnik državnog kapitala, kao i Miroslav Šepić i Nada Dragović, a manjinske akcionare predstavljaju Radomir Rudanović i Aleksandar Jovović.