news-details
Ekonomija

Danas vanredna Skupština akcionara AD Luka Kotor

Vanredna Skupština akcionara AD Luka Kotor biće danas sa početkom u 13 sati, u velikoj sali Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD u Parku slobode.

Na dnevnom redu su Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, izboru članova Odbora direktora, te usvajanju Statuta.

 Luka Kotor je jedno od preduzeća čije je poslovanje lani razorila pandemija virusa korona. To preduzeće, koje je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor, lani je prihodovalo samo 213.557 eura, što je 17,5 puta manje nego u 2019. kada je prihod iznosio 3,66 miliona eura.

Poslovni rashodi preduzeća su bili 2,13 miliona, a godinu prije 2,6 miliona eura.

Troškovi zarada lani su iznosili 1,4 miliona, što je za 213.000 manje nego u 2019. godini.

Sve to je dovelo do minusa u poslovanju od 2,145 miliona eura. Godinu ranije preduzeće je poslovalo sa profitom od 1,05 miliona eura.

ad