news-details
Prova

Izabran novi Odbor direktora Barske plovidbe

Izvor: Barinfo

Autor: Ivanka Leković 

Vanredna Skupština akcionara AD Barska plovidba održana je danas i na njoj je izabran novi Odbor direktora, a Statut ove pomorske kompanije je prilagođen aktuelnoj zakonskoj regulativi.

U Odboru direktora u ime državnog kapitala su Sava Ašanin, Miroslav Šepić, Nada Dragović, a u ime manjinskih akcionara Radomir Rudanović i Aleksandar Jovović.

Prije izbora novog, prvo je razriješen dosadašnji Odbor direktora u kome su bili Ljubomir Kočović, Radojica Lazarević, Predrag Ivanović, Bedrija Bibezić i u ime državnog kapitala Rudanović.

Konstitutivna sjednica Odbora direktora AD Barska plovidba biće održana najvjerovatnije u četvrtak.