news-details
Kultura

Jedinstvena jednodnevna izložba u Baru

Pred komisijom studijskog odsjeka vajarstvo Fakulteta likovnih umjetnosti (FLU) sa Cetinja, akademska vajarka iz  Bara  Maja Čakalović odbranila je danas svoj magistarski rad  „Oblikovanje savremene skulpture  bazirane na simbolici i tradiciji koja se definisala kroz vrijeme-štit, knjiga , nakit“.

Specijalno za ovu priliku, Majina magistarska izložba bila je postavljena jedan dan u Galeriji „Velimir A. Leković“ Kulturnog centra Bar. Ukupno 38 eksponata- radova u drvetu, metalu, kombinovanim tehnikama, sa elementima kamena, stakla i plastike, bili su na uvidu komisiji u sastavu predsjednik  vanredni profesro FLU Željko Reljić, redovni profesor FLU Predrag Milačič i redovni profesor FLU Nenad Šoškič, direktor Centra za savremenu umjetnost Crne Gore, koji je bio mentor Čakalović u prethodnih godinu i po dana.

-Rado sam.prihvatio mentorski poziv jer vjerujem u njen rad, on se razvija i ova izložba pokazuje koliko je Maja odmakla, ovo je sve za jedan stepenik više u odnosu na prethodno. Maja je jako darovit, vrijedan i minuciozan skulptor koji zna da uđe u detalj i da ga riješi. Voli da se igra sa materijalima, spaja stvari koje nisu tipične i svojstvene i to daje autentičnost njenom radu. Ne ide linijom sigurnog, ne drži se arhetipskih postulata skulpture već istražuje i to je kvalitet. Upravo iz tih istraživanja se događa ovakva izložba-kazao je profesor Šoškić.

Profesor Milačić ocijenio je da se ovom postavkom Maja Čakalović ostvarila i u kvalitetu i u kvantitetu, te da je njeno djelo „jako likovno“  i  lijepo integrisano u jednu likovnu cjelinu. Čestitajući skulptorki na postavci, profesor Reljić je istakao da Maju Čakalović zna od upisa na FLU,  te da zna „svaki njen rad“.

Nakon pohvala koje su iznijeli na Majin rad i kreativni napredak od prvog dana na cetinjskoj akademiji do danas, članovi komisije jednoglasno su magistarskoj postavci i radu  dali maksimalnu ocjenu. Rad komisije protekao je uz maksimalno poštovanje preporuka NKT za boravak u javnom zatvorenom  prostoru.