news-details
Ekonomija

Za izgradnju ulice pored školskog centra 160.000

Izvor, foto: Dan

Autor: Biljana Marković

Na plan potrošnje opštinske Direkcije za razvoj i izgradnju, ukupne vrijednosti 6.356.054 eura, tokom javne rasprave koja je okončana 10. marta, pristiglo je 37 primjedbi i predloga, saopštila je za „Dan” direktorica Direkcije Snežana Jovanić, dodajući da svi predlozi sadrže više od jedne stavke.

– Podnesene primjedbe su obimne i trenutno su u fazi obrade. U toku izrade izvještaja sa javne rasprave, isti će se sistematizovati i utvrditi prioriteti, nakon čega će se predlozi predmetnih razvojno-planskih dokumenata uputiti SO Kotor na usvajanje – kazala je Jovanić.

Kada su u pitanju kapitalni izdaci predviđeni planom, za izvođenje radova opredijeljeno je ukupno 1,885.062 eura, od čega za saobraćajnice 855.000 eura. Od toga je najveći iznos predviđen za izgradnju ulice u Dobroti pored školskog centra i to 160. 000 eura.

– Nakon donošenja odluke o izgradnji objekata od opšteg interesa neophodno je izraditi projekat predmetne saobraćajnice, te po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog ministarstva istu izgraditi, čime bi se regulisao saobraćaj u zoni škola, a sve u cilju poboljšanja bezbjednosti učenika – pojasnila je Jovanić navodeći da je dužina saobraćajnice 200 metara, širina tri, a jednostranog trotoara 1,6 metara.

– Ove godine u planu je i sanacija saobraćajnice kroz Gornji Grbalj u iznosu od 129.000 eura, započeta u ranijem periodu, te izgradnja pristupnog puta u Dobroti do urb. parcela 363 i 360 (I faza) u iznosu od 130.000 eura.

U planu je sanacija i proširenje puta Gorovići – Bratešići u iznosu od 70.000 eura, izgradnja potpornog zida u Šišićima (50.000 eura) gdje je usljed opterećenja kod stare škole došlo do urušavanja suvomeđa, što prijeti prekidu odvijanja saobraćaja, pa je potrebno izgraditi potporni zid.

U planu je i proširenje puta Popovići – Savina glavica (41.000 eura), asfaltiranje proširenja lokalnog puta Pobrđe – Kubasi, uključujući asfaltiranje prilaznog puta u zaseoku Ukropci (50.000 eura), a biće asfaltirana saobraćajnica u Risnu do „Roman gardensa“ za šta je predviđeno 20.000 eura – navodi Jovanić.

Za uređenje trotoara na području opštine planirano je 50.000 eura, što podrazumijeva nastavak sanacije postojećeg trotoara koji je u veoma lošem stanju, prvenstveno u užem gradskom jezgru.

– Planiran je i dio sredstava za eksproprijaciju i dio za pripremne radove i projektovanje, kaže Jovanić i dodaje da su za bruto zarade zaposlenih opredijeljena 366.943 eura.

Obimni radovi na javnoj rasvjeti

Za javnu rasvjetu opredijeljeno je ukupno 259.000 eura.

– Radiće se i na Auto-kampu gdje je planirano postavljanje stubova i led svjetiljki u dužini od 800 metara, za šta je opredijeljeno 30.000 eura, a biće izgrađena i javna rasvjeta u Prvoborcu u Dobroti gdje će biti postavljeno deset stubova sa svjetiljkama u dužini od 240 metara, što je investicija od 13.000 eura.

Investicije od po deset hiljada eura za postavljanje stubova, odnosno izgradnju javne rasvjete predviđene su, između ostalog, pored pješačkih komunikacija u Perastu, na Vidikovcu (prva faza), u Zagori (pored kuća Midorovića, te kod Manastira Sv. Save), na Knež Lazu u Krivošijama, Pipoljevcu, Gornjim Krivošijama – nabraja Snežana Jovanić planirane radove.

ad