news-details
Ekonomija

Mjesto prvog iskrcaja ribe otvara mogućnost izgradnje fabrike

Izvor, foto: Dan

Autor: Ksenija Matović

Savjetnik za investicije u Kabinetu predsjednika Opštine Herceg Novi Nenad Vitomirović, naglasio je da bi ovaj grad trebalo da dobije rubarsku luku koja će smještena biti u Zelenici.

Pojašnjava da je zahvaljujući sporazumu države sa Svjetskom bankom o zajmu za implementaciju Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2) obezbijeđeno 30 miliona eura, te da je predviđeno je da ovaj projekat traje pet godina.

– Za potrebe projekta MIDAS 2, a na osnovu inicijative Stevana Katića, predsjednika opštine Herceg Novi, planira se projektovanje i izgradnja ribarske luke i mjesta prvog iskrcaja ribe u Zelenici. Za dalji razvoj Herceg Novog jako je bitan ovaj projekat, tim prije što je razvoj ribarstva uslovljen ribarskom lukom.

Ovo je jedna od najbitnijih investicija za dalji razvoj lokalne privrede i Zelenike, koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta te razvoj prerađivačke industrije, odnosno mogućnosti otvaranja fabrika za preradu ribe i ribljih proizvoda.

Na taj način bi se podstakla ova izvozno orjentisana djelatnost. Od pozitivnih efekata realizacije ovog projekta, izdvojio bih modernizaciju ribarske flote, ribarenje ka većim dubinama i dalje od obale, formiranje regulisanog tržišta ribe, snižavanje cijene ribe na tržištu uz veću zaradu ribara po ulovljenom kilogramu ribe, te bolju ponudu svježe ribe u ugostiteljskim objektima i ribarnicama.

Ne treba zabraviti ni efekte veće potrošnje ribe po glavi stanovnika, zdravije stanovništvo, uvođenje kontrole u cilju zaštite ribljeg fonda, kao i smanjenje mogućnosti konflikta ribarstva i razvoja turizma-kazao je Vitomirović.

Valja podsjetiti da je ribarska luka u Njivicama, prije nekoliko godina dobila sve dozvole za gradnju, kako državne tako i opštinske, ali da je nakon peticije mještana koja je našla uporište u postavci nove opštinske vlasti 2013. godine, ovaj postupak obustavljen.

Kako će stvari teći sa Zeleničkim „tihim valama”, tek ostaje da se vidi.