news-details
Ekonomija

Radulović: U Kotoru 258 turista

Izvor, foto: Radio Kotor

Prema evidenciji Turističke organizacije Kotor od početka godine u Kotoru su boravila 564 gosta, dok se trenutno odmara 258 turista, što je 37 odsto manje u odnosu na isti dan prošle godine, kazala je za Radio Kotor v.d. direktorice TO Kotor Emilija Radulović.

-Turisti koji trenutno borave u našem gradu uglavnom su smješteni u privatnom smještaju, a od ukupnog broja turista njih 18 odmara u hotelima. Od broja gostiju koji trenutno borave u Kotoru 33 odsto su Rusi, 16.7 odsto su turisti iz Srbije, 11.84 odsto iz Bosne i Hercegovine, pet odsto sa Kosova i četiri odsto iz SAD-pojašnjava Radulović.

Ona je dodala da je industrija turizma jedan je od sektora koji je najviše pogođen krizom izazvanom pandemijom koronavirusa u svijetu.

-Pored postojećih problema sa kojima se turizam već suočavao a koji se odnose na povjerenje, kvalitet usluge, gubitak imidža, dodatno se zdravstvenom krizom promijenila budućnost turizma. Turistička industrija je oscilirala između nekontrolisanog rasta i raznih kriza koje su je zadesile, pa se nameće potreba dugoročnog preispitivanja i preusmjeravanja.

Koliko god je pandemija ekonomski izazovna za industriju turizma, ona se može shvatiti kao početak održivije ere turizma, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou ali ujedno i shvatanja punog značaja turizma kako za privredu, ekonomiju tako i za razvoj i održivost-kazala je Radulović.

Statistički pokazatelji oslikavaju krizu kako u dolascima, noćenjima tako i međunarodnim putovanjima. Dolasci u međunarodnom turizmu u Evropi su u padu do 85 odsto u 2020. godini u odnosu na prošlu godinu.

-Crna Gora je trenutno među zemaljama u kojima je pad prihoda od turizma preko 80 odsto. Ograničenja putovanja između zemalja koja su bila tokom 2020. uvedena kao epidemiološki odgovor na pandemiju koronavirusa kao i stalna nesigurnost izazvana samom pandemijom i dalje jako pogađaju turizam.

Činjenica je da sve ovo predstavlja i dalje udar na industriju turizma, a pitanje je i koliko snažne posljedice će biti primjetne kako socijalne, zdravstvene i ekonomske.

Godina 2020. će zasigurno biti zapamćena po rekordno lošim rezultatima, koji se ogledaju u padu turističkog prometa i ključno u izostanku očekivanih finansijskih rezultata-istakla je Radulović.

Kotor je u pršloj godini zabilježio oko 80-85 odsto manje dolazaka turista u odnosu na postavljene rekorde, te je tokom prošle godine u našem gradu u primarnim vidovima smještaja boravilo oko 11.000 gostiju koji su ostvarili blizu 40.000 noćenja.

-U privatnom smještaju boravilo je oko 15.000 turista što je oko 85 odsto manje u odnosu na predhodnu godinu. Ukupan broj turista koji je posjetio Kotor u 2020. godini je oko 26.000 a koji su ostvarili ukupno blizu 118. 000 noćenja što je manje u odnosu na 2019. godinu za oko 83 odsto.

Protekla turistička sezona je, bila ugrožena po više osnova. Umanjeno prihodovanje, posebno po osnovu izletničke i boravišne takse kao i ostalih prihoda, onemogućilo je potpunu realizaciju planiranih aktivnosti-dodaje Radulović.