news-details
Društvo

SDT: U slučaju Bilafer postupano po zakonu, Sudski savjet ne razlikuje pojmove

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je danas da nisu tačni navodi Sudskog savjeta da u slučaju sutkinje kotorskog Osnovnog suda Marije Bilafer nisu ispoštovane odredbe Zakonika o krivičnom postupku, već da je cjelokupno postupanje tog tužilaštva bilo u skladu sa zakonom i Ustavom.

Poručili su da preduzimaju radnje shodno svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima, prema svim licima za koja postoji osnovana sumnja da su počinila krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, bez obzira na njihova lična svojstva ili funkciju koju obavljaju.

-U krivičnom predmetu ovog tužilaštva Kt-S.br.5/21, donijeta je Naredba o sprovođenju istrage protiv B.Z. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja u produženom trajanju i drugih krivičnih djela.

U toku vođenja istrage prikupljeni su podaci i dokazi iz kojih je proizilazila osnovana sumnja da je osumnjičena M.B. izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, pa je ovo tužilaštvo shodno zakonskim ovlašćenjim izdalo nalog Specijalnom policijskom odjeljenju da osumnjičenu M.B. liše slobode. 

Shodno navedenom nalogu M.B. je lišena slobode dana 19.01.2021.godine u 14:06 časova, u Kotoru, o čemu su policijski inspektori sačinili službenu zabilješku i upoznali je o njenim pravima u smislu čl.5 Zakonika o krivičnom postupku.

Po lišenju slobode ovo lice je, u zakonskom roku, dana 20.01.2021.godine u 12:00 časova dovedeno u Specijalno državno tužilaštvo, nakon čega je ista, u prisustvu branioca po izboru, saslušana u svojstu osumnjičene i odmah po saslušanju puštena je da se brani sa slobode- navode iz SDT-a.

Kazali su da su netačne i proizvoljne tvrdnje Sudskog savjeta da „u konkretnom slučaju nijesu ispoštovane odredbe čl.165 Zakonika o krivičnom postupku koji se odnosi na izdavanje naredbe za dovođenje okrivljenog, već je Bilafer na osnovu usmenog naloga privedena na saslušanje 19. januara, da bi njeno saslušanje bilo obavljeno tek narednog dana".

-Naime, članom 165 Zakonika o krivičnom postupku, na koji se bez osnova poziva Sudski savjet, propisano je da „naredbu da se okrivljeni dovede može izdati sud ili državni tužilac, ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe, a svoj izostanak ne opravda ili ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva, a iz okolnosti očigledno proizilazi da okrivljeni izbjegava prijem poziva ili ako je donijeto rješenje o pritvoru“, pa je očito, po stavu ovog tužilaštva, prednje citirani zaključak Sudskog savjeta rezultat nepoznavanja procesnog zakona i zamjene mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog iz glave VIII Krivičnog zakonika Crne Gore, na koje su se pogrešno pozvali, sa ovlašćenjima državnog tužioca u smislu odredbi čl.264 Zakonika o krivičnom postupku, koja se odnose na lišenje slobode i postupanje državnog tužioca nakon dovođenja lica lišenog slobode u smislu čl.266 Zakonika o krivičnom postupku-dodaju iz SDT-a.

Ističu da dosljedno poštuju odredbe Zakona o krivičnom postupku i Ustav Crne Gore koji u čl.122 st.3 propisuje da „sudija, u postupku pokrenutom zbog krivičnog djela u obavljanju sudijske funkcije, ne može biti pritvoren bez odobrenja Sudskog savjeta“.

-Jasno je, dakle, da ovo tužilaštvo osumnjičenu M.B. koja je bila lišena slobode nije zadržalo da bi se eventualno tražilo odobrenje od Sudskog savjeta za njeno pritvaranje. Ovo nedvosmisleno ukazuje da Sudski savjet ne razlikuje pojmove lišenje slobode, zadržavanje i pritvor koji su potpuno različite krivično procesne mjere koje se primjenjuju prema osumnjičenim, odnosno okrivljenim licima i svaka od njih ima svoju svrhu-.

Iz SDT-a napominju da u ovom, kao i u svim drugim predmetima, prilikom obavještavanja javnosti, što je u obavezi, vodi računa o prezumpciji nevinosti osumnjičenih.

-A u konkretnom slučaju nije davalo saopštenja, niti informisalo javnost o radnjama koje su preduzete u odnosu na tada lice lišeno slobode M.B., te da to što je „jedan broj medija u kontinuitetu izvještavao građane o njenom hapšenju“, sigurno nije rezultat „neprofesionalnog postupanja Specijalnog državnog tužilaštva“, niti se iz navedenog može izvesti zaključak da treba u “21. vijeku svaki sudija u Crnoj Gori da strahuje da može biti uhapšen na radnom mjestu, bez objašnjenja i bez poštovanja zakonskih procedura“, kako to tendeciozno saopštava Sudski savjet, niti se može pripisati neprofesionalnom postupanju tužilaštva, jer ga nije ni bilo-saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.

ad