news-details
Društvo

Carević traži sjednicu SO Budva

Izvor: Vijesti

Autor, foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević zatražio je od predsjednika SO Budva Krsta Radovića da po hitnom postupku sazove sjednicu lokalnog parlamenta.

On je spočitao Radoviću da je sedmu sjednicu SO koja je trebala da bude održana 28. decembra, odložio nepropisno, pozivajući se na član Poslovnika koji se odnosi na učešće nevladinih organizacija (NVO), što nema nikakve veze sa održavanjem sjednice.

Upozorio je da je održavanje sjednice neophodno jer se na dnevnom redu nalaze ključni dokumenti za funkcionisanje Opštine, zatražio od Radovića da je sazove u što kraćem roku.

-Kao što znate, sedma sjednica SO Budva bila je zakazana za dan 28. decembra 2020. sa početkom u 10:30, odmah nakon završetka nastavljene šeste sjednice SO Budva, zakazane istog dana sa početkom u 09:30.

Suprotno članu 61 Poslovnika o radu SO Budva („Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 42/19) kojim je definisano da je na početku sjednice potrebno utvrditi da li su ispunjeni uslovi za rad, pa nakon utvrđenog činjeničnog stanja odložiti sjednicu ukoliko su se stekli uslovi za to, Vi ste odlučili da odložite Sedmu sjednicu SO Budva ne čekajući početak iste, čime ste napravili procesni propust u smislu citirane odredbe- naveo je Carević u zahtjevu Radoviću u koji su "Vijesti" imale uvid.

On je naglasio da je Radović kao jedan od razloga za odlaganje Sedme sjednice SO Budva, nepropisno naveo član 125 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva, kojim je definisano učešće NVO sektora u rad sjednice Skupštine, a koji član nema nikakve veze sa neodržavanjem sjednice.

-S obzirom da na Kolegijumu niste iznijeli problematiku u vezi nedostavljanja materijala za Program rada Skupštine, smatram da se nisu stekli uslovi da iz ovog razloga dođe do odlaganja sjednice, posebno ne jer me prethodno niste obvijestili o problematici po ovom pitanju.

Na prednje opisan način onemogućili ste izglasavanje Odluke o Budžetu Opštine Budva za 2021., Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2021. , Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2021. godinu, kao i niz drugih važnih odluka koje su bile na dnevnom redu.

Napominjem važnost Odluke o budžetu koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje organa i službi lokalne samouprave, a koja nije izglasana već se pristupilo privremenom finansiranju koje ima određena isključenja u smislu nesmetanog funkcionisanja finansiranja oragana i službi Opštine Budva.

Stoga Vas u skladu sa članom 55 stav 1 Poslovnika o radu SO Budva , u svojstvu predsjednika Opštine, imajući u vidu važnost i neodložnost donošenja odluka iz stava 4 ovog zahtjeva, a radi otklanjanja posljedica prouzrokovanih neiszglasavanjem, pozivam da sazovete sjednicu po hitnom postupku u što kraćem roku i obavijestite me o određenom datumu Sedme sjednice SO Budva-zaključio je Carević.

ad