news-details
Društvo

U avgustu je počeo da šokira ugledne Ulcinjane

Stečajni upravnik ulcinjske Solane Žarko Ostojić reagovao je na tekstove “Pakirnica od 1,2 miliona, prodata za 42.000 eura” i “Ko se ugradio u milionski posao”, objavljenim u dnevnom listu i na portalu Vijesti, a koje je prenio iportal Feral.bar..

-U tekstovima je... iznesen niz neistina na podmukao i tendenciozan način, koje su svojim populizmom obilježile mojoj malenkosti početak Nove godine i božićne praznike, a više ljudi dovele u zabludu.

Radi jasnih činjenica neophodno je naglasiti da sam treći postupajući stečajni upravnik u vrlo složenom stečajnom postupku u kom postupam od februara 2017. godine, te da na moja postupanja još uvijek nije podnesen niti jedan osnovan prigovor nadležnom sudu pred kojim se predmetni postupak vodi.

Tačno je da sam 15. 12. 2020. godine, nakon javno provedenog postupka prodaje (prethodno objavljenih 15 javnih poziva), donio Odluku o prihvatanju ponude ponuđača ‘Centar za reciklažu’ DOO iz Nikšića, kojom sam, u zakonom propisanoj proceduri, izvršio prodaju Linije za pakovanje soli za iznos od 42.350 eura, na koju Odluku takođe nije bilo prigovora od povjerilaca, bilo kog učesnika u postupku ili zainteresovanih lica.

Predmetna linija je bila sve samo ne ‘skoro neraspakovana’ niti ‘konzervirana’, a od strane ovlašćenih procjenjivača koji su 2018. godine izvršili reprocjenu vrijednosti stečajne mase, konstatovano da je njen ‘tehnološki vijek istekao’, da bi procjenom iz novembra 2020. godine procijenjena njena revalorizaciona vrijednost na vrijednost reciklažnih sirovina, koja je značajno niža od cijene postignute u predmetnom postupku prodaje.

Notorna je laž da je predmetna linija plaćena 1,2 miliona, već je ista prema raspoloživim podacima kupljena u vrijeme kada je stečajni dužnik samostalno poslovao u reorganizaciji, za iznos od 537.700 eura, od slovenačke firme ‘Zlatorog oprema’ DOO, po ugovoru br. 1156/2008 od 3. 6. 2008. godine.

Autor lažnih informacija, kao čovjek koji je rukovodio finansijama Solane u označenom periodu morao je da zna ove podatke, a ne da javnosti daje lažne podatke čime je doveo u zabludu javnost i brojna lica. Po svojoj struci trebao bi da zna šta je vremenska i funkcionalna amortizacija, te tehnološki vijek opreme i njena vrijednost u industriji.

Šta je gospodin čekao desetak godina sa dokazima koje kako kaže posjeduje o višemilionskim pronevjerama, neka sam objasni javnosti i radnicima koje navodno zastupa, te neka preduzme mjere prema vinovnicima tih događaja, umjesto što ‘šokira’ ugledne građane Opštine Ulcinj, a sve to od avgusta 2020. godine, do kada je i javno hvalio ovu stečajnu upravu.

Zaboravlja se očigledno da besprekorno funkcioniše nova pumpa na stanici Đerane, čiju nabavku je organizovala ova stečajna uprava, a njen značaj je nesumnjivo poznat svim građanima Ulcinja.

Poznato je svima da je imovina Solane - stečajna masa, sa postojećim pravnim statusom, godinama već u zakupu kod Nacionalnih parkova Crne Gore - državnog preduzeća u kom postupku je stečajna uprava bila vrlo kooperativna u cilju zaštite javnog interesa u pogledu održavanja biodiverezita na tom području, pri čemu Nacionalni parkovi snose ne male troškove poslovanja koji ni na koji način ne terete stečajnu masu niti povjerioce, te plaća cijenu zakupa.

Ovo su notorne činjenice koje se same po sebi suprotstavljaju javno iznesenom mišljenju prvog čovjeka grada u odnosu na postupanje stečajne uprave sa imovinom Solane.

Ne treba valjda nikome dokazivati da se stečajni postupak sprovodi pred sudom, te da zbog zakonskih ograničenja ni sud ni stečajni upravnik nijesu mogli ustupiti Solanu nikome na upravljanje, pa ni Opštini Ulcinj, što je očigledno zamjereno stečajnoj upravi, u vremenu poštovanja zakonitosti i prava.

U konačnom, budući da smatram da reagovanja na novinske tekstove imaju efekat sakupljanja perja na vjetru, ovim završavam prepisku u pogledu označenih tema, a gospodina Mitrovića molim da pred nadležnim organima ove Države preispita zakonitost mojih postupanja, a za iznesene lažne podatke snosi odgovornost-piše u reagovanju Ostojića.

ad