news-details
Kultura

Danas je Međunarodni Dan muzeja

Međunarodni dan muzeja nosi poruku da su muzeji važno sredstvo kulturne razmjene, obogaćivanja kultura i razvoja međusobnog razumijevanja, saradnje i mira među narodima.

Međunarodni dan muzeja obilježava se danas širom svijeta, od Amerike, Australije i Okeanije, do Evrope, Azije i Afrike. Svake godine se ovaj dan obilježava aktivnostima u sklopu određene teme koju predlaže Međunarodna mreža muzeja, a koja svim muzejima svijeta omogućava da se u maju usredsrijede na isti sadržaj i da poruke, koje muzejska zajednica šalje snagom sinergije, snažno odjekuju u javnosti. Prošle godine, u obilježavanju Međunarodnog dana muzeja učestvovalo je 55 000 muzeja iz oko 150 zemalja.

U okviru Međunarodnog dana muzeja, svake godine u subotu koja je najbliža 18. maju, obilježava se tradicionalna manifestacija „Noć muzeja“. Inicijativa je pokrenuta u koordinaciji Francuske muzejske direkcije i organizuje se u evropskim muzejima od 2005. pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO.

Crna Gora se ovoj inicijativi pridružila 2007. Ove godine, zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19, održavanje manifestacije „Noć muzeja“ je odgođeno za 14. novembar.

Gotovo pola vijeka je od kada se obilježava Međunarodni dan muzeja sa ciljem da se kroz organizaciju raznih događaja podigne svijest o važnoj ulozi muzeja u prikupljanju, zaštiti i razumijevanju kulturnog nasljeđa, ali i o predstavljanju institucije muzeja kao mjesta ljudske saradnje i razumijevanja.

Međunarodni dan muzeja zvanično je ustanovljen 1977. godine, donošenjem Rezolucije, za vrijeme održavanja Generalne skupštine Međunarodne mreže muzeja (International Council of Museums – ICOM), u Moskvi, radi pokretanja godišnjeg događaja „s ciljem daljeg objedinjavanja kreativnih težnji i napora muzeja i privlačenja pažnje svjetske javnosti na njihovu aktivnost.”

Sa temom Muzeji za jednakost: raznolikost i inkluzija, Međunarodni dan muzeja 2020. treba da bude povod okupljanja kako bi se proslavile raznolikosti perspektiva koje čine zajednice i osoblje muzeja, te najbolji alati za prepoznavanje i prevazilaženje pristrasnosti u onome što muzeji prikazuju i priča koje pričaju posjetiocima.

Svjesni činjenice da se Međunarodni dan muzeja 2020. obilježava u vanredno teškim uslovima zbog pandemije COVID-19, Međunarodna mreža muzeja je dala smjernice da se ovogodišnji program manifestacije, ipak, preseli u virtuelni svijet, iako su, nedavno, muzeji počeli otvarati svoja vrata za posjetioce.

Takođe, preporuke ICOM-a su da se organizovanjem kreativnih događaja i aktivnosti organizatori manifestacije, naročito, zalažu za:

-ukazivanje na ključnu ulogu muzeja u društvu,

-osnaživanje raznolikosti i inkluzije u našim kulturnim institucijama,

-promociju kulturne razmjene kao katalizatora mira među ljudima,

-primjenu Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Evidentno je da su nove tehnologije i potrebe posjetilaca postavile pred muzeje i nove zahtjeve, pa više nije dovoljno da muzeji čuvaju i izlažu predmete, već pored toga posjetiocima moraju pružiti i mogućnost za obrazovanje i istraživanje putem edukativnih programa i prezentacija, kao i mogućnost za razvoj identiteta i vrednovanje istorijskog i umjetničkog nasljeđa u socio-kulturnim i edukativnim okvirima.

Uz pomoć tehnologije muzeji su našli put da, na razne zabavne načine, dopru do različitih djelova društva. Izašli su izvan svojih krugova i ušli u mnogobrojne domove, a njihov sadržaj je, kroz virtuelni svijet, postao dostupan svakom građaninu.