news-details
Ekonomija

Spreman Glavni projekat rekonstrukcije šetališta u Čanju

Javno preduzeće (JP) za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju obalnog šetališta u Čanju, shodno ranijem Idejnom rješenju, koji je ove godine usklađen sa Državnom studijom lokacije (DSL) “Sektor 51” Čanj, saopšteno je portalu Feral.bar iz Morskog dobra.

-Integralno uređenje obalnih šetališta, kakvo slijedi u Čanju, koncipirano je po modelu već započetog projekta rekonstrukcije Sutomora i ranije završenih šetališta u Dobroti u Kotoru, na Pinama u Tivtu.

Savremenim uređenjem obalnih promenada JP Morsko dobro ima za cilj da obezbjedi podizanje nivoa kvaliteta turističke destinacije u zoni kojom upravlja, ali i stvori bolje i bezbjednije uslove za rekreaciju lokalnog stanovništva-ističu iz ovog JP.

Prema istim navodima, šetalište je projektovano u dužini od oko hiljadu metara, ukupne površine sa pratećim sadržajima obalne infrastrukture od oko 9.800 kvadratnih metara.

-Promenada će biti popločana betonskim pločama sive boje, blago pjeskirane završne obrade, a njena širina iznosiće osam metra, od čega sedam metara šetališna zona i jedan metar zelena površina koja se proteže središnjim dijelom promenade.

Pomenuti zeleni pojas traje sve do kraja šetališta, a upravo u ovoj zoni, biće postavljene podzemne instalacije, ulično osvjetljenje, klupe i kante za otpatke.

Zeleni pojas suptilno odvaja šetalište kao frekventnu javnu površinu od nešto mirnijeg plažnog zaleđa namijenjenog uslužnim sadržajima, te reguliše komunikaciju između ove dvije zone.

Pristup šetalištu je projektovan tako da bude dostupan svim korisnicima, posebno vodeći računa o pristupu lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom, koji je neometan duž cijelog šetališta-ukazuju iz Morskog dobra. 

Idejnim projektom uređenja Čanja izdvojene su četiri faze realizacije shodno Glavnom projektu rekonstrukcije, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je Planom korišćenja sredstava za 2021. predvidjelo 551.000 ura za izgradnju I faze koja će se raditi na parceli 1, zona 3 shodno DSL “Sektor 51”, Čanj.

*Fotografije: Renderi, Morsko dobro

ad