news-details
Ekonomija

Svi zakupci objekata na Bojani moraju platiti korišćenje državne imovine

Javno preduzeće (JP) za upravljanje morskim dobrom Crne Gore savjesno i odgovorno upravlja prostorom, a zakupci dijela objekata koji nisu izmirili svoje obaveze prema preduzeću, dužni su da to urade onako kako predviđa Ugovor koji su potpisali, saopštili su danas iz Morskog dobra.

Prema njhovim navodima, ovo JP vodi računa o prostoru, a podaci o stanju na Bojani su kroz Analizu prostora svih korisnika državne imovine u zoni morskog dobra upućeni prema resornom Ministarstvu i nadležnim institucijama

-JP za upravljanje morskim dobrom sredstva koje prihoduje od davanja u zakup državne imovine na prostoru opštine Ulcinj, usmjerava u investicije shodno unaprijed dostavljenim prioritetima nadležnih u Opštini Ulcinj, važećoj planskoj dokumenataciji i urađenim projektima- navode u Morskom dobru.

Oni dodaju da je plan godišnjeg korišćenja sredstava transparentan i vrlo jasan dokument za sve opštine.

-Investiciona ulaganja planom predviđena za Opštinu Ulcinj za 2020. i 2021. iznose oko 1,8 miliona eura, od kojih je najznačajniji projekat uređenja platoa -Velika skela-ispod Starog grada, vrijednosti 835.000 eura.

Za održavanje nezakupljenih površina, hotikulture i rasvjete, za opštinu Ulcinj godišnje se izdvaja 230.000 eura koji se direktno prenose lokalnom komunalnom preduzeću-preciziraju iz JP.

Naglašavaju da su redovne aktivnosti i tamponiranje prilaznih puteva u zaleđu Velike plaže i uz samu rijeku, za šta je ove godine utrošeno 20.000 eura, a za narednu godinu je planirano 50.000 eura.

-Na kraju pozivamo još jednom one malobrojne zakupce da izmire svoje obaveze shodno Ugovoru, jer u suprotnom neće biti u prilici da učestvuju na Javnom pozivu za zakup državne imovine u narednom periodu-poručuju iz Morskog dobra.

 

ad