Bar, Crna Gora
28 Sep. 2023.
post-image

Članovi Unije pomoraca doniraju novac za borbu protiv COVID 19

U humanitarnoj akciji Unije pomoraca Crne Gore u cilju podrške borbi protiv širenja koronavirusa, do 30. aprila je prikupljeno 8.138 eura. U Uniji su zahvalni svima koji su u proteklom periodu donirali novac.

-Ovu akciju nastavljamo do daljneg, u vjeri da ćemo zajedničkim snagama dati značajan doprinos u ovim, za cjelokupnu zajednicu, izuzetno teškim trenucima. U cilju dodatne motivacije što većem broju kolega da uzmu učešća u ovoj akciji, na nivou Upravnog odbora udruženja je odlučeno da će svaki naš član koji uplati donaciju u iznosu jednakom ili većem od iznosa svoje godišnje članarine, biti oslobođen uplate članarine za tekuću godinu, odnosno ista će se računati kao plaćena-saopštili su iz Unije.

Shodno ovoj odluci, svim članovima  Unije koji su uplatili nezavisno i donaciju i članarinu,  njihove članarine uplaćene za 2020. automatski će biti preusmjerene za sljedeću kalendarsku godinu. .

-U skladu sa Vašim mogućnostima, molimo vas da novac uplatite na žiro račun našeg udruženja 530-24798-18 sa svrhom uplate ZA BORBU PROTIV VIRUSA COVID-19. Molimo vas da prilikom uplate ne zaboravite navesti ime i prezime. Akcija će biti u potpunosti transparentna. Presjek ukupnog uplaćenog iznosa kao i imena donatora, koji ne budu insistirali na anonimnosti, biće dostupni na internet stranici našeg udruženja i ažurirani na sedmičnom nivou-saopšteno je  iz Unije pomoraca.