news-details
Prova

Dodijeljena nova koncesija za lučku pilotažu u Baru

Izvor: Vijesti.me

Tenderska komisija Ministarstva saobraćaja i pomorstva u ponovljenom postupku odlučila je da drugu lučku pilotažu u barskoj luci obavlja firma “Jadro pilot and tug services”, čiji je vlasnik porodica Banović, kao i konzorcijum koji čine “La Pluma Bar Pilot” Slobodana Bajkovića i “Tug boat service Montenegro” Danijele Roćenović. Domaća firma iz Bara i konzorcijum, nakon ponovljenog vrednovanja, imali su po 80 od ukupno mogućih 100 bodova.

Drugostepena Vladina komisija je 12. februara ove godine usvojila žalbu Bajkovićevog konzorcijuma i poništila prvu odluku Ministarstva saobraćaja i pomorstva da se kompaniji “Jadro pilot and tug services” dodijeli druga lučka pilotaža.

Treća pristigla ponuda - firme Ocean Montenegro je odbijena zbog toga što od 22. oktobra 2010. godine imaju potpisan ugovor za jednu koncesiju u barskom akvatorijumu. Stav Ministarstva je da se toj firmi ne može isto pravo dodijeliti dva puta.

Ponuda konzorcijuma “La Pluma Bar Pilot and “Tug boat service Montenegro” je prvobitno odbačena jer je komisija utvrdila da je tendersku dokumentaciju otkupila samo prva firma, a ne i ovlašćeni predstavnik konzorcijuma. Prilikom ponovoljnog vrednovanja kod oba ponuđača predložena zaštita životne sredine je vrednovana sa po 40 bodova, ukupna vučna snaga remorkera sa po 20 bodova i efekti za zapošljavanje sa po 20 bodova.

Tenderskom komisijom je predsjedavala Ana Drakulović, a u njoj su bili članovi Sendi Sinanović, Dino Tutundžić, Ćazim Alković (kao predstavnik Opštine Bar) i advokatica Zorica Đukanović.

Vlada je, u septembru prošle godine, pokrenula postupak za dodjelu nove koncesije za lučke usluge u akvatorijumu barske luke i usvojila predloge koncesionog akta i ugovora o koncesiji. Vlada je 2010. privatizovala bivšu državnu firmu Pomorski poslovi, sada Ocean Montenegro, koja se bavi pilotažom u barskoj luci i dala joj prvu koncesiju na 30 godina za te poslove. Firmu je kupila kompanija Ocean iz Trsta