news-details
Kultura

Kulturni centar Kotor raspisao konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji sa Opštinom Kotor raspisao je Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst, koji je otvoren do prvog jula. Tematski okvir konkursa inspirisan je stihovima crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića „Zaustavite planetu, ja hoću da izađem“,  a nagrada se sastoji od plakete i novčanog dijela od 1.500 eura.

Autori  mogu kandidovati najviše dvije drame , a najbolji dramski tekst  biraće tročlani žiri. Nagrada će biti uručena na Dan Opštine Kotor 21. novembra.

-Cilj konkursa je razvoj dramske literature u Crnoj Gori. Pravo učešća imaju dramski pisci – autori i i autorke sa crnogorskim državljanstvom. Za ovaj konkurs mogu biti kandidovane samo drame koje prethodno nijesu publikovane i izvođene-objavili su iz kotorskog Kulturnog centra.

Tekstovi se dostavljaju na adresu: JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, ul. Obala bb, 85330 Kotor, Crna Gora.  Autori/autorke  predaju dvije zasebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst) neophodno je dostaviti dramski tekst/dramu u tri štampana primjeraka, koji mora biti potpisana šifrom (bez navođenja imena autora/ke), kao i CD sa kopijom nepotpisanog teksta, ali označenog šifrom u PDF formatu.

U drugoj koverti (na kojoj treba da piše: „Šifra“), uz naziv šifre neophodno je napisati ime i prezime autora/autorke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/autorke (broj telefona i adresa stanovanja).

- Kulturni centar “Nikola Đurković”  ima pravo praizvedbe prvonagrađenog dramskog teksta tokom naredne dvije pozorišne sezone, vremenski polazeći od datuma proglašenja rezultata Konkursa, kao i prevod na engleski jezik. Autor/autorka prvonagrađene drame ustupa svoja autorska prava JU Kulturnom centaru “Nikola Đurković” Kotor bez nadoknade.  Takođe, autor/autorka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u specijalizovanoj publikaciji i ediciji Izdavačke djelatnosti Nikšićkog pozorišta: časopisu „Pozorište“ i ediciji „Drame“koja će biti publikovana u saradnji sa JU KC „Nikola Đurković“-navodi se u konkursnim uslovima. 

ad