Bar, Crna Gora
30 May. 2024.
post-image

Lijep gest kompanije Kalamper: Opremili kontakt prostoriju Centra za socijalni rad

Foto: Centar za socijalni rad Bar

Zahvaljujući donaciji kompanije Kalamper, u Centru za socijalni rad u Baru osposobljena je prostorija za kontaktiranje u kontrolisanim uslovima.

Ovim povodom, direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović zahvalila je na donaciji kompaniji na čijem su čelu Elvir i Damir Kalamperović, uz posebnu zahvalanost  PR menadžerki i izvršnom direktoru „Kalampera“ Sanji PeročevićDamiru Peraziću.

-Kompanija  Kalamper je u našoj lokalnoj zajednici prepoznata po svojoj humanosti i godinama unazad primjer je društveno-odgovorne kompanije.

Prepoznajući značaj posebnog opremanja prostorije u Centru za socijalni rad Bar, gdje će biti kontakti djece sa roditeljem/roditeljima u kontrolisanim uslovima, ovom Centru je opredijelila vrijednu donaciju.

Postojeći prostorni uslovi u Centru nijesu zadovoljavajući i neophodno ih je unaprijediti i obezbijediti uslove za nesmetan rad i kvalitetno sprovođenje aktivnosti sa djecom različitih kategorija.

U skladu sa postojećim, skromnim, prostornim kapacitetima, obezbijeđena je zasebna prostorija u kojoj će se razgovorati sa djetetom, i u kojoj će, kada je tako uređeno odlukom suda, u kontrolisanim uslovima biti kontakti djeteta i roditelja sa kojim dijete-istakla je Pajović.

Ona je pojasnila da se  ovakva mjera izriče u situacijama kada postoji opasnost od negativnog uticaja jednog roditelja na dijete, te da se ovakva viđanja organizuju “kada jedan od roditelja, najčešće otac, nije vidio dijete od rođenja ili po nekoliko godina”.

-Prema Porodičnom zakonu Centri za socijalni rad obavljaju funkciju organa starateljstva, čija je dužnost da roditeljima pružaju odgovarajuće oblike pomoći i podrške i preduzimaju potrebne mjere u cilju ostvarivanja najboljeg interesa djeteta.

Organ starateljstva je obavezan da vrši nadzor nad vršenjem roditeljskog prava i da roditeljima ukaže na greške i propuste u vaspitanju i podizanju djece.

U skladu sa preporukama međunarodnih organizacija za ljudska prava i prava djeteta, potrebno da država prostorije institucija i ustanova gdje borave djeca i roditelji sa djecom prilagodi kako bi bile odgovarajućeg standarda, opremljenosti i izgleda-dodaje Pajović.

Prema njenim riječima,  kontakti djeteta i roditelja/srodnika sa kojim dijete ne živi su uobičajeno u neadekvatnom prostoru “koji je radna prostorija, skučenih dimenzija sa stolovima i kompjuterima”.

U takvoj prostoriji je, ističe Pajović, gotovo nemoguće obavljati individualne razgovore sa djetetom/djecom, savjetodavni i/ili terapijski rad.

-Prostor za rad sa porodicom i kontakt roditelja i djece potrebno je da bude naročito prilagođen djeci (child friendly) kako bi se postigla topla i intimna atmosfera, a u cilju prevazilaženja njihovog straha i odbojnosti koju izaziva stroga i formalna atmosfera Centra za socijalni rad.

Osim toga, imajući u vidu nadležnosti centara za socijalni rad, stručni radnici imaju kontakt i rade sa djecom potencijalnim/žrtvama, djecom koja pokazuju problem/poremećaje u ponašanju, djecom sa smetnjama u razvoju, djecom bez roditeljskog staranja i dr.

Očekujemo da će ova namjenski adaptirana prostorija doprinijeti kvalitetu i rezultatima rada u postupcima pred Centrom za socijalni rad i ujedno pozitivno uticati na rad stručnih radnika u njemu-zaključila je Pajović.