Bar, Crna Gora
22 Apr. 2024.
post-image

Adžić: Izostaje integracija TO Bar sa ključnim nosiocima turističkog proizvoda našeg grada

Autorka: Mr Slavica Adžić

Foto: Media Biro/Štand TO Bar na Sajmu turizma u Beogradu

Turistička organizacija Bar sa predstavnicima lokalne turističke privrede treba da koordinira promotivne akivnosti sa ključnim nosiocima turističkog proizvoda, kroz svoju ulogu i zadatak na unapređenju, promociji izvornih vrijednosti područja i stvaranju diverzifikacije proizvoda.

Djelatnost turističke organizacije zasniva se na načelu javnog interesa u oblasti turizma, koji determiniše integraciju sa svim učesnicima koji na direktan ili indirektan način doprinose lancu vrijednosti u kreiranju prepoznatljive i kvalitetne ponude, što definiše i Zakon o radu lokalnih turističkih organizacija.

Trebalo bi, da se na polju razvoja turizma i promocije ponude, integriše saradnja sa svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima i organizacijama koje za predmet poslovanja, kako zakon definiše, imaju turističku i ugostiteljsku ili komplementarunu djelatnost, kako bismo na bazi koordinisanih aktivnosti sa ključnim nosiocima ponude vršili promociju svih vidova turizma.

Ovim pristupom ostajemo u okvirima ostvarivanja javnog interesa, ali u oblasti turizma i usmjeravamo aktivnosti na polju pozicioniranja turističkog proizvoda.

Nosioci ponude ključni su aspekti razvoja koje prepoznaje turistička tražnja.

Na prestižnom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, kao i u Novom Sadu, koji je nedavno održan, dobro bi bilo da su gastronomsku ponudu predstavili predstavnici renomiranih hotelskih i ugostiteljskih objekata, kao i učenici i profesori Srednje ekonomske ugostiteljske škole u Baru koja je iznjedrila sjajne mlade kadrove, koji uzimaju učešće na brojnim međunarodnim takmičenjima iz oblasti gastronomije.

Vjerujem da bi predstavili znanja i vještine kao što to rade u postojećim hotelsko ugostiteljskim objektima, a radujem se što ćemo imati kadar za buduće hotelske kapacitete koji se već grade u Baru.

Turistička organizacija je zanemarila svoju ključnu ulogu sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka na teritoriji opštine, tako što izostavlja ključne nosioce koji treba da predstave gastronomsku ponudu u službi svoje djelatnosti i promocije kvaliteta pred očima turističke tražnje.

Uvažavam doprinos koje ostvaruje NVU Žene Bara u svom radu, brigu o humanosti koja je prijeko potrebna društvu.

Poštujući human rad ove organizacije, a u duhu mog ličnog uvažavanja integriteta uloge žene u društvu, smatram da narodna kuhinja izaziva poseban senzibilitet kod svakog čovjeka, ali izostanak ključnih nosilaca gastronomske ponude i turističkog proizvoda nije dobra strategija promocije turističke destinacije.

Kroz dugogodičnji rad u turizmu, imala sam priliku da sa aspekta struke, pratim promotivne aktivnosti Turisticke organizacije Bara, koja uvijek vodila računa o načinu predstavljanja i uključenja strukovnih škola i ključnih aktera ponude za promociju na turističkom tržištu.

Mišljenja i stavovi objavljeni u rubrici "Stav" nisu nužno i stavovi redakcije Feral.bar.