news-details
Ekonomija

Reklama na bilbordu godišnje do 4.000 eura

Izvor, foto: Dan

Predlogom odluke o lokalnim komunalnim taksama u Opštini Herceg Novi, na koju je Vlada dala saglasnost, umanjene su skoro dvostruko cijene za korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka LED displej reklame, u odnosu na prethodnu koja je saglasnost Vlade dobila u februaru ove godine.

Predlog odluke iz februara nije razmatran u SO Herceg Novi, a u međuvremenu je pripremljena nova sa znatno korigovanim tarifama. Podsjećamo, na osnovu prethodnog predloga vlasnici bi morali da izdvajaju godišnje od 4.000 do 7.000 eura za LED reklame, u zavisnosti od njene površine. Novim predloženim rješenjem cijene su od 2.000 do 4.000 eura na godišnjem nivou.

Iz Opštine Herceg Novi tada su kazali da je odluka o lokalnim komunalnim taksama postojala i ranije, a da je do izmjena došlo zbog usaglašavanja sa Zakonom o lokalnim komunalnim taksama koji je donesen 22. marta prošle godine.

– U odnosu na raniju odluku o lokalnim komunalnim taksama, uvedene su zone za korišćenje prostora na javnim površinama na način da će u atraktivnijim turističkim zonama visina takse biti viša za razliku od onih manje atraktivnih – pojasnili su ranije iz Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode.

Za korišćenje reklamnih panoa, bilborda i drugih reklama van poslovnih prostorija, kao i na objektima i javnim površinama koji pripadaju Opštini, plaća se lokalna komunalna taksa po metru kvadratnom, zavisno od razvijene reklamne površine, odnosno vremenu korišćenja.

Za korišćenje jednostranog, dvostranog i trostranog panoa, bilborda i drugih sličnih reklama, cijena lokalne komunalne takse zavisi od površine panoa ili bilborda, pa je do pet kvadrata cijena 85 eura po kvadratu, od pet do 10 kvadrata 70 eura, od 10 do 20 kvadrata 60, od 20 do 30 kvadrata 50 eura, od 30 do 50 kvadrata 45 eura, dok je za bilbord površine preko 50 kvadrata cijena 40 eura po metru kvadratnom.

 Za korišćenje reklamnih panoa jednostranog – dvostranog (stub, totem, siti lajt – svijetleća reklama, reklamna ograda) i drugih oglasnih i reklamnih panoa cijene su od 55 do 75 eura po kvadratu, dok su tarife najveće za korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka LED displej reklame i to do 8 m² 2.000 eura, do 20 m² 3.000 a preko 20 kvadrata 4.000 eura. Tarife za korišćenje elektronskih roto reklama su od 2.000 do 5.500 eura.

– Taksa iz ovog tarifnog broja utvrđuje se u godišnjem iznosu. Može se platiti mjesečno do 15. u mjesecu za prethodni u visini 1/12 utvrđene godišnje obaveze ili mjesečnu obavezu. Ukoliko se plaća jednokratno popust je 10 odsto. Za dvostrane i višestrane panoe plaća se naknada prema razvijenoj površini natpisa.

Prihod od lokalnih komunalnih taksi pripada budžetu Opštine, a koristi se za finansiranje tekuće likvidnosti. Budžetom za ovu godinu po ovom osnovu je predviđeno da se prihoduje 190.000 eura.

Obavezu plaćanja komunalne takse imaju vlasnici objekata namijenjenih za sport i rekreaciju, kao što su natkriveni sportski objekat, otvoreni teren, zabavni parkovi, karting staze, avanturistički parkovi, akva parkovi...

Najveći iznos moraju platiti za objekte koji su u prvoj zoni, i to dva eura po kvadratu.

Niže takse za terase i kioske

Odlukom je definisano i zoniranje za lokalne komunalne takse za postavljanje zatvorenih i otvorenih ugostiteljskih terasa na javnim površinama. Određeno je pet zona, a cijene se kreću od 15 eura po metru kvadratnom u prvoj do ri eura po kvadratu u petoj zoni.

Te cijene važiće za period od 1. juna do 1. septembra, 50 odsto će biti umanjene za period od 1. aprila do 1. juna i od 1. septembra do 1. novembra, dok će od 1. novembra do 1. marta taksa biti umanjena za 90 odsto. Za postavljanje kioska vlasnici će taksu morati platiti od 1,50 eura po metru kvadratnom u prvoj do jednog eura po kvadratu u petoj zoni.

Za rashladne i izložbene vitrine, štandove i konzervatore za sladoled cijene takse se kreću od 3,50 eura po kvadratu u prvoj zoni do eura u petoj. Ukoliko na javnoj površini želite da postave aparat za kokice, palačinke, sladoled na točenje i slično, cijene po metru kvadratnom kreću se od šest eura u prvoj do tri u petoj zoni.