Bar, Crna Gora
29 Sep. 2023.
post-image

Javni poziv Opštine Bar: 120.000 eura za subvencije socijalne i dječje zaštite i socijalne inkluzije

Opština Bar je objavila Javni poziv za dodjelu subvencija iz oblasti socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije. To je dio novog socijalnog programa lokalne uprave  za smanjenje siromaštva, obezbjeđenje veće socijalne uključenosti ranjivih grupa, unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca, saopšteno je iz lokalne uprave.

Pravo na subvencije mogu ostvariti djeca koja pohađaju osnovnu školu, a koja se nalaze u nepovoljnom socijalnom statusu, odnosno u stanju socijalne potrebe.

Ukupan iznos opredijeljene finansijske podrške iz budžeta Opštine Bar je 120.000 eura kojima će se subvencionisati neformalno obrazovanje sa 35.000 eura, školski obrok sa 40.000, članarina u sportskim klubovima sa 35.000, dok su za subvencije za školski pribor predviđe i 10.000 eura.

-Visina novčanih sredstava koja se dodjeljuje po pojedinačnim oblastima, način dodjele subvencija, preciznije definisanje opravdanih troškova koji mogu biti subvencionisani, kao i ostale važne informacije sadržane su u Javnom pozivu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Opštine Bar www.bar.me  .

Prijave na javni poziv koje sadrže obrazac sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na e-mail socijalniprogram@bar.me  ili predaju na Građanskom birou u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu subvencija iz oblasti socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije“ Sekretarijat za lokalnu samoupravu – za Komisiju za materijalna davanja iz socijalne i dječije zaštite-navode iz Opštine Bar.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. septembra.

-Pored ovih subvencija koje su namijenjene učeničkoj populaciji, Opština Bar opredijelila je i 5.000 eura za subvencije u plaćanju komunalnih usluga koje pružaju javne službe čiji je osnivač Opština, kao i 3.000 eura za subvenciju putnih troškova za roditelje prijevremeno rođene djece ili djece sa povredama i smetnjama nastalim usljed porođaja,a koja su stacionirana na odjeljenju neonatologije KBC u Podgorici usljed čega su roditelji izloženi troškovima svakodnevnog putovanja.

Pojedinačan iznos ovih subvencija iznosi do 250 za komunalne usluge, odnosno do 300 eura za putne troškove, a isplaćuju se jednokratno.

Zahtjevi za ove vrste subvencija dostupni su na zvaničnom sajtu Opštine,a mogu se preuzeti i u Građanskom birou-istakla je predsjednica Komisije za dodjelu subvencija mr Tanja Spičanović.

U sklopu novokreiranog socijalnog programa, Opština Bar je obezbijedila i po 100 besplatnih ulaznica za kulturne sadržaje koje organizuje JU Kulturni centar, kao i godišnje propusnice za gradski stadion i ostale sportske događaje koje organizuje Sportsko – rekreativni centar Bar, a koje su namijenjene djeci i mladima.

-Osim toga, kao dio ovog socijalnog programa uskoro će biti objavljen i javni poziv za raspodjelu sredstava za medicinsku potpomognutu oplodnju u ukupnom iznosu od 30.000 eura-najavila je Spičanović.