Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

Virpazar: Željeznička stanica godinama u redu za rekonstrukciju (FOTO)

Autorka: Rada Brajović

Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG

Željeznička stanica u Virpazaru nikada nije rekonstruisana, iako je pruga Beograd – Bar puštena u saobraćaj 1976. godine, saopšteno je iz Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG), uz ocjenu da je obnova same zgrade prijeko potrebna.

Za Portal RTCG ističu da je u toku izrada glavnog projekta modernizacije željezničkog pravca Golubovci–Bar, te da se očekuje da će kompletna pruga i stanične zgrade biti obnovljeni za tri do pet godina.

(Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG)

Ekipa Portala RTCG obišla je nedavno stanicu u Virpazaru, u kojoj se karte za voz ne mogu kupiti...

Adaptacija zgrade nepohodna je kako zbog mještana, tako i zbog sve većeg broja turista koji dolaze na Skadarsko jezero.

 (Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG)

 (Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG)

Iz ŽICG su za Portal Javnog servisa saopštili da je, u okviru projekta modernizacije željezničkog pravca Golubovci – Bar, u toku izrada glavnog projekta sa ciljem rehabilitacije svih objekata i željezničkog sistema na ovom pružnom pravcu.

Projekat se, kako su naveli, realizuje uz tehničku podršku WBIF-a, sa ciljem sveobuhvatnog unapređenja željezničke mreže i podržan je od strane Delegacije EU i međunarodnih finansijskih institucija.

 (Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG)

-Posljednih par godina sredstva koja je država Crna Gora izdvajala za održavanje željezničke infrastrukture nijesu bila na dovoljno visokom nivou, te se takva situacija morala odraziti i na stanje infrastrukture.

U takvim okolnostima menadžment kompanije je najveći dio sredstava morao da utroši na saniranje kritičnih mjesta na kolosijeku i time bezbjednost željezničkog saobraćaja održi na potrebnom nivou, a preostali, gotovo po pravilu jako mali dio sredstava iskorišćen je za neke osnovne radnje vezane za održavanja staničnih zgrada (krečenje, sitne adaptacije i opravke)- ističu iz ŽICG.

 (Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG)

U toku ove godine, službe ŽICG su, kako navode, izvodile radove na samoj staničnoj zgradi u Virpazaru – krečenje čekaonice, popravka fasade, popravka osvjetljenja, popravka i osposobljavanje mokrog čvora, zamjena stakala, popravka klupa, itd.

Prioritet bezbjednost

 U trenutku kada je sadašnji menadžment preuzeo kompaniju, kompletna infrastruktura bila je, kako su saopštili za Portal RTCG, u takvom stanju da nije garantovala potreban nivo bezbjednosti. Prioritet im je, ističu, bio da stvore uslove za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja.

-Menadžment ŽICG je preduzeo sve aktivnosti insistirajući na obavezi napuštanja dosadašnje prakse nebrige o jednom o najznačajnijih infrastrukturnih resursa Crne Gore.

 Kao rezultat tih aktivnosti, država je kroz budžetsku rezervu uvećala sredstava za održavanje infrastrukture, nažalost tek u decembru 2022. i u tekućoj godini, tako da je za ovo kratko vrijeme ŽICG uradila mnogo na podizanju nivoa bezbjednosti, naravno, svjesni činjenice da sve ono što se nije održavalo 30-50 godina, ne možemo rekonstruisati preko noći-navode iz kompanije.

 (Foto: Ozren Zogović/Portal RTCG)

Usljed nedovoljnih sredstava koje je kompanija posljednjih godina dobijala za održavanje infrastrukture na godišnjem nivou, najveći dio je trošen na saniranje kritičnih mjesta na samom kolosijeku, u cilju očuvanja bezbjednosti saobraćaja.

-To nas nije spriječilo da paralelno s tim, radimo i na održavanju ostalih željezničkih objekata: staničnih zgrada, stajališta, putnih prelaza itd. – preko 1000 objekata.

Prioritet su nam bili stanični objekti u Virpazaru i Sutomoru, ali nijesmo zaboravili ni na aktivnosti, u skladu sa mogućnostima, na drugim objektima-.