Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

Aleksandra Grabež: Neophodni novi programski sadržaji i modernizovani scenski prostori

 Foto: Privatna arhiva

Prethodni mjesec u Kulturnom centru Bar obilježile su važne i značajne aktivnosti koje proizilaze iz propisanih djelatnosti ove javne ustanove i predstavljaju zadovoljavanje potreba i ostvarivanje interesa naših građana u kulturi, saopštila je direktorica JU Kulturni centar Bar mr Aleksandra Grabež.

-Realizovan je festival dječijeg literarnog i likovnog stvaralaštva, kao i stvaralaštva za djecu ‘Susreti pod Starom maslinom’, koji svojim konceptom podstiče kreativne potencijale i nove mogućnosti našeg mladog naraštaja.

Zavičajni muzej i galerija ‘Velimir A. Leković’ nastavili su svoje izlagačke aktivnosti realizacijom izložbi: kolektivnom izložbom ‘Crnogorski vladari’, kao i izložbama akademskih slikara Tiha Vujovića i Seide Belegović.

Nastavljene su intenzivne i dinamične aktivnosti na finalizaciji kompleksnih programskih sadržaja ovogodišnjeg izdanja festivala ‘Barski ljetopis’, koji promoviše savremenu crnogorsku kulturno-umjetničku scenu, ali i veoma zapažena dostignuća iz regiona.

U ovom periodu obezbijeđena je  i finansijska podrška nadležnoog Ministarstva za oba festivala, kao i dva projekta zaštite i očuvanja kulturnih dobara-mesdžida i konzervacija fresaka-navela je Grabež.

Imajući u vidu značajne potencijale koje grad Bar baštini u oblasti kulturnog nasljeđa, dodaje, nastavljeni su radovi na zaštiti i očuvanju izuzetnih kulturnih dobara, i to  u Starom gradu Baru na ostacima otomanskog groblja mesdžida i konzervacija fresaka u crkvi Svetog Nikole (objekat 154).

-Dobijena je saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara na glavni konzervatorski projekat rekonstrukcije Dvorca kralja Nikole, nakon čega slijedi saglasnost revizora i raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača.

Da bi kultura u narednom periodu postala prepoznatljivo obilježje grada Bara i snažan promoter naših sveukupnih potencijala, neophodno je da zajednički radimo i doprinosimo njenom unapređivanju, kako putem kreiranja i produkcije novih programskih sadržaja i njihovom kontinuiranom prezentacijom, tako i modernizacijom i rekonstrukcijom scenskih prostora.

Zajedničkim djelovanjem svih aktera barske kulturno-umjetničke i stvaralačke scene, transparentnošću i inkluzivnošću aktiviraćemo sve naše potencijale i otvoriti nove mogućnosti za razvoj sektora kulture-poručila je Grabež.