news-details
Društvo

Unaprijediti represivne i mjere podrške za maloljetnike sa devijantnim ponašanjem

Izvor, foto: PR centar

U Crnoj Gori je potrebno, kroz osmišljenu i sveobuhvatnu akciju, što prije unaprijediti represivne, ali i mjere podrške za maloljetnike koji pokazuju devijantno ponašanje i osnažiti preventivne mjere koje će obuhvatiti cijelu zajednicu.

To je poručeno na petoj Nacionalnoj konferenciji “Suprostavljanje kriminalitetu maloljetnika, kroz preventivno djelovanje i sankcionisanje”, koju je organizovala Internacionalna policijska organizacija Crne Gore (IPO).

Predsjednik IPO Ivan Pekić smatra da se u suprotstavljanje kriminalitetu maloljetnika i vršnjačkog nasilja trebaju uključiti sve institucije, organizacije i mediji.

-Samo zajedničkom saradnjom možemo pokušati da izađemo iz okvira da naša djeca danas gledaju na nasilje kao na šalu.

 Kao roditelj, mogu da kažem da mnogo razgovaram sa svojom djecom i da tehnologija nevjerovatno napreduje.

Tik Tok i druge društvene mreže koje danas stvaraju ogromne probleme, idu korak ispred nas roditelja-naveo je Pekić.

Istakao je da smo svjedoci da je kriminalitet maloljetnika učestala pojava koja je poprimila ozbiljne obrise.

-Bez našeg zajedničkog djelovanja, nema ni rješavanja problema. U obrazovnim institucijama su previše dali fokus na obrazovanje, a jako malo na vaspitanje. Da, vaspitanje ide iz kuće.

I sam sam roditelj i prva instanca je kuća iz koje potiče vaspitanje, ali druga kuća je škola i tu treba da bude nastavljeno vaspitanje. Mislim da smo to zapostavili-smatra Pekić.

Šefica kabineta ministra javne uprave Milica Pajović rekla je da ako se jedno dijete ili mlad čovjek razvije u nasilnika za sve godine svog života, potrebno je mnogo vremena, truda i stručnog rada za promjenu njegove ličnosti.

-Ništa nije teže promijeniti nego mišljenje čovjeka.

Integritet mladog čovjeka počinje da se gradi u formativnim godinama, i potrebno je da im država i društvo osiguraju podsticajno okruženje u porodici i sredini u kojoj žive, te u obrazovnim ustanovama na svim nivoima-kazala je Pajović.

Prema njenim riječima, ako je poznato da djeca uče po modelu, „pitamo li se ko su nam modeli od kojih se mladi uče odgovornom odnosu prema društvu“.

-Kada nešto u razvojnom procesu ozbiljno zakaže, kada mlade sa razvojnim problemima ostavimo bez podrške porodice, škole ili drugih mehanizama za ranu detekciju problema i njihovo temeljno rješavanje, pitanje je vremena kada će nam se zanemarivanje vaspitne uloge zajednice vratiti u lakšim ili težim formama kriminaliteta kao što se upravo i dešava-navela je Pajović.

Izazov je, kako je istakla, ogroman.

-On mora da zabrine sve nas, ne samo sa profesionalnog, nego i sa ličnog aspekta.

Potrebno je hitno reagovati, unaprijediti represivne mjere, ali i mjere podrške za one koji pokazuju devijantno ponašanje,a na drugoj strani osnažiti preventivne mjere koje će obuhvatiti    cijelu zajednicu.

 Akcija treba da bude posebno osmišljena, sveobuhvatna i neprekidna-rekla je Pajović.

Advokatica Andrijana Razić kazala je da onog momenta kad određeni maloljetnik dođe u situaciju da mu treba advokat i odbrana, „tad je kasno za bilo kakvu ispravku“.

-To mi govore višegodišnje iskustvo i statistika-dodala je Razić.

Govoreći o maloljetničkoj delokvenciji, Razić smatra da je dijete posljednje u nizu krivaca i odgovornih za ono što on radi.

-Smatram da smo svi kao društvo kolektivno i globalno odgovorni za psihički stadijum i status u kojem se nalaze djeca.