Bar, Crna Gora
30 May. 2024.
post-image

Bar: Zgrada u naselju Ilino okružena barikadama

Izvor: Dan

Autorka: Nataša Spaić

Foto: Arhiva Dan

Stanari zgrade u blizini kružnog toka u naselju Ilino ostali su bez prilaza i parkinga nakon što se na prostoru, koji je služio za te svrhe, pojavila fizička prepreka.

Na dva mjesta istovarena je zemlja pa stanari do zgrade jedva mogu pješke, dok vozila Hitne pomoći i vatrogasci ne mogu prići ni sa jedne strane.

Iz Opštine Bar tvrde da se radi o problemu starom otkad ova zgrada postoji, a to je, prema našim saznanjima, blizu dvije decenije.

Oni poručuju da je Opština Bar protiv investitora zgrade ranije pokrenula sudski spor koji je okončan u korist lokalne samouprave.

– Presuda u korist Opštine Bar se odnosi na neplaćeni iznos naknade za komunalno opremanje tako da je postupak okončan.

Spor sa sada pokojnim investitorom je pravosnažno okončan u korist Opštine Bar i po nastupanju izvršnosti presude, pred nadležnim javnim izvršiteljem je pokrenut postupak izvršenja radi naplate potraživanja utvrđenog presudom – saopšteno je iz Opštine Bar.

Oni navode da je zemljište koje su stanari ranije koristili za pristup objektu u privatnom vlasništvu, te da je opština nadležna da obezbijedi saobraćajni pristup samo do granice urbanističke parcele, ali ne i unutar nje.

– Kako u skladu sa detaljanim urbanističkim planom, urbanističku parcelu broj 14, u zoni P, a na kojoj je izgrađena stambeno-poslovna zgrada, pored zemljišta ispod zgrade, formira i katastarska parcela u privatnom vlasništvu (koju su stanari do sada koristili za pristup zgradi).

To je u skladu sa uslovima iz plana data mogućnost da vlasnici katastarskih parcela međusobno urede pristup stambeno-poslovnoj zgradi.

Opština je u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, u obavezi da obezbijedi saobraćajni pristup samo do granice urbanističke parcele, ali ne i unutar nje – kažu iz Opštine.

Oni dodaju da su predstavnici građana bili u komunikaciji sa nadležnim organima lokalne uprave, gdje im je u više navrata objašnjena situacija po ovom pitanju.

– Naša obaveza je da omogućimo saobraćajni priključak do granice parcele. Interne saobraćajnice u sklopu urbanističke parcele nisu u nadležnosti Opštine niti nam zakon omogućava njihovu izgradnju – rekli su iz Opštine Bar.