Bar, Crna Gora
2 Dec. 2023.
post-image

Ulcinj: Spremna rekonstrukcija sistema nasipa na Bojani

Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Na sastanku u Opštini Ulcinj predat je revidovani Glavni projekat rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

-Istaknuto je da je u toku realizacija projekta “Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim”, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom, a koji  finansira Adaptacioni fond.

Najznačajnija aktivnost u projektu je strukturna mjera rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani u Crnoj Gori.

Glavni projekat je završen i revidovan u skladu sa UT uslovima koje je izdala Opština Ulcinj, a Uprava za vode je u okviru svojih nadležnosti izdala vodnu saglasnost-saopšteno je iz Ministarstva.

U okviru projekta “Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim” opredijeljeno je 600.000 američkih dolara za izvođenje radova na prioritetnoj dionici.

-Prema stručnim i tehničkim parametrima, to je dionica Štodra-Sukobin, koja je označena kao područje najvišeg rizika od poplava i predloženo je da se radovi izvode na ovom području, što je ujedno i usaglašeno tokom sastanka Ministarstva kao investitora i Opštine kao Korisnika-navodi se u saopštenju.

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) će objaviti tendere za izbor izvođača radova i stručni nadzor, a radovi će biti realizovani “tokom ove i moguće naredne godine”.

Iz Ministarstva ukazuju da je na sastanku razgovarano i o imovinsko-pravnim odnosima i potrebi eksproprijacije određenih parcela.

-Kako se u zoni nasipa Štodra-Sukobin nalaze i ovakve parcele, predlog je da se tokom definisanja obuhvata radova izostave parcele koje su u privatnom vlasništvu, kako bi se aktivnosti na terenu efikasno sprovele.

Terenska posjeta dionici Štodra-Sukobin je organizovana 16. maja, kada je analizirano stanje na terenu i definisane najugroženije sekcije na nasipu, koje će biti predmet rekonstrukcije.

Posjeta je koordinisana sa Opštinom Ulcinj i lokalnim zajednicama.

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih mjesnih zajednica ugroženih poplavama uz rijeku Bojanu je održan 17. maja.

Kontinuirana razmjena informacija sa krajnim korisnicima je od značaja, kako bi se planirane aktivnosti realizovale na transparentan način-poručili su iz Ministarstva.

Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željka Furtule (generalni direktor Direktorata za vodoprivredu), prisustvovali i Omer Bajraktari (predsjednik Opštine), Zećarije Sulejmanović (sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju), Laert Taipi (sekretar Sekretarijata za komunalne i stambene djelatnosti), Shkelzen Sulejmani (sekretar Sekretarijata za urbanizam), Abdulah Nimanbegović (komandir Službe zaštite i spašavanja), Viktor Subotić (Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori) i Nedim Đipa (UNDP konsultant).