news-details
Društvo

Budvanske mjesne zajednice: Lutajuća stoka veliki problem

Foto: Arhiva Feral.bar(Privatna arhiva

Već duži niz godina lutajuća stoka sa teritorije opštine Cetinje ugrožava bezbiednost saobraćaja, čini znatnu materijalnu štetu stanovništvu budvanskih sela i negativno utiče na turističku ponudu na budvanskoj rivijeri, navodi se u saopštenju više budvanskih mjesnih zajednica.

-Mještani Brajića, Bečića, Kuljača, Pržnog, Čelobrda, Svetog Stefana, Tudorovića, Novoselja, Reževića, Petrovca i Buljarice, pokušavajući da civilizovano riješe ovaj problem, nebrojeno puta, pisanim putem, telefonskim pozivima, na sastancima, javnim apelima, obraćali su se svim nadležnim institucijama države Crne Gore i opštine Budva.

Nažalost, bez ikakvog rezultata-ukazuje se u saopštenju koje potpisuju mjesne zajednice (MZ) Brajići, Sveti Stefan, Petrovac, Bečići, Reževići i Buljarica.

Kako su naveli, po posljedenjem pismenom zahtjevu pomenutih mještana, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore/Ombudsman  u septembru 2022.  naložio je Opštini Budva, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji Opštine Budva, Upravi za bezbijednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da “uz međusobnu saradnju, u skladu sa zakonskim obavezama, bez odlaganja, preduzmu sve dodatne mjere i radnje u cilju rješavanja odnosnog problema ”  uz izdavanje adekvatnog Upozorenja.

Nažalost, iz budvanskih mjesnih zajednica kažu da nijedna od navedenih institucija, sem “potpuno neproduktivnih sastanaka”, nije preduzela nijednu konkretnu zakonsku mjeru.

-Posebno je zabrinjavajuće što Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fito sanitarne poslove nije sprovela sopstveno Rješenje iz 2019.  kojim se držaocu ove stoke (sa teritorije opštine Cetinje) nalaže da se stara o svojoj stoci, i da preduzme sve mjere kojima se sprječavaju životinje da ugroze život, bezbijednost i imovinu drugog lica.

Zbog protoka vremena i očigledna pasivnosti navedenog državnog organa, zaključujemo da se ovdje radi o krajnjoj neodgovornosti ove državne institucije koja se vrlo izvjesno može dovesti u vezu sa koruptivnim motivima-ocijenili su u saopštenju.

Takođe ni pravosudne vlasti u Crnoj Gori-Sud za prekršaje u Budvi, Osnovni sud Kotor, Osnovno državno tužilaštvo Kotor, nisu pružile nikakvu zaštitu našim direktno oštećenim građanima, dodaju iz budvanskih mjesnih zajednica.

-Zbog svega navedenog, mještani mjesnih zajednica Brajići, Bečići, Sveti Stefan, Reževići, Petrovac i Buljarica biće prinuđeni da se obrate međunarodnim institucijama.

Posebno napominjemo da smo svoj život i imovinu spremni braniti svim sredstvima i na svaki način, u okviru ustavnog prava svakog čovjeka na samoodbranu, a da će sve eventualne posledice takvih naših postupaka snositi navedene crnogorske institucije-zaključuju u saopštenju.