news-details
Društvo

Ruskinja osumnjičena da je četiri žene primoravala na prostituciju

Izvor: Dan

Autor: Žana Bojanić

Foto: Mediabiro

Ruska državljanka B. S. i državljani Crne Gore Đ. S., zvani „B.“ i M. B. optuženi su za krivična djelo trgovina ljudima i trgovina ljudima putem pomaganja.

Kako je navedeno optužnicom,  od 15. decembra 2021.  do 13. aprila ove godine na području Budve, zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških prilika, okrivljena B. S.  je vrbovala i predavala drugim licima oštećene K. N., K. A. i F. O. u cilju prostitucije, “dok su okrivljeni Đ. S. i M.B. umišljajno pomagali okrivljenoj u izvršenju krivičnog djela i koristili usluge lica za koje su znali da je prema njima učinjeno krivično djelo trgovina ljudima”.

-Okrivljena B. S. je nakon što su oštećene došle u Crnu Goru, iste vrbovala radi prostitucije, koristeći njihove teške materijalne prilike, jer su bile bez mogućnosti zaposlenja.

A u odnosu na oštećenu K. N. i odnos zavisnosti, s obzirom da je ta oštećena bila bez sredstava za život, a sredstva i boravak u svojoj kući joj je okrivljena obezbjeđivala, tako što je u označenom periodu neutvrđenom broju navrata ugovarala sa većim brojem lica među kojima su identifikovani K. D., D. L., B. G. i M. E., kao i okrivljeni M. B. i Đ. S., pružanje seksualnih usluga od strane oštećenih za novčane iznose.

Ona  je ugovarala vrijeme, mjesto i cijenu za pružanje seksualnih usluge i to u svojoj kući u apartmanima namijenjenim za svrhu pružanja seksualnih usluga, svakodnevno od 08:00 do 20:00  za novčane iznose od 20 eura do 200 eura.

Okrivljeni M. B. i Đ.S. u izvršenju krivičnog djela pomagali oštećenoj tako što su u više navrata i to okrivljeni M. B. dovodili lica iz Crne Gore i strance u kući B. S. radi pružanja seksualnih usluga oštećenih- navodi su optužnice.

Oni  su time izvršili: okrivljena B. S. tri krivična djela trgovina ljudima, a okrivljeni Đ. S. i M. B., tri krivična djela trgovina ljudima, putem pomaganja i krivično djelo trgovina ljudima.