news-details
Društvo

Drastično uvećan napad maslinove muve

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ponovo je apelovala na maslinare da, ukoliko žele da sačuvaju ionako loš rod, odmah sprovedu hemijske tretmane zaštite stabala od napada maslinove muve, jer je infestacija drastično uvećana.

 Za tretiranje preporučuju preparate na bazi fosmeta (preparat Imidan 50 WG) ili dimetoata (Perfektion ili Cromogor) tretiranjem cijele krošnje.

-Posljednji pregled plodova pokazuje zabrinjavajuću situaciju jer je infestacija drastično uvećana. U odnosu na prethodni pregled brojnost muva u McPhail klopkama je niža ali je na žutim pločama povećana brojnost.

Najveća brojnost je kao i u prethodnom pregledu, na oba tipa klopki, zabilježena u lokalitetu Valdanos. Iako je prije desetak dana preporučen hitan tretman, situacija sa infestacijom pokazuje da je tretman izostao ili je urađen skoro pa još nema efekta- navodi se u saopštenju.

U prethodnom pregledu infestacija je iznosila od 0 % do 3,3 odsto na području Bara, a na području Valdanosa od 0 odsto na lokalitetu Valdanos III do 13 odsto na lokalitetu Valdanos I. U infestaciji su polovina bila jaja, a polovina larve koje su se tek ispilile.

Posljednji pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja urađen je 23. jula, a pregled plodova je završen u Laboratoriji za entomologiju Biotehničkog fakulteta 24. jula.

 Izvršna direktorica Maslinarskog društva  Boka  Vesna Đukić Radiju Jadran nedavno je kazala da to društvo, zbog situacije sa koronavirusom nije bilo u mogućnosti da aplicira za sredstva, pa trenutno prate „stanje“ muve na dvije lokacije: u Gornjem Grblju u Pelinovu i Lastvi grbaljskoj, gdje je primijećeno pet jedinki.