news-details
Ekonomija

Morsko dobro umanjuje cijenu zakupa za 50 odsto

U cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je donijelo odluku da se za 50 odsto umanjuje godišnja ugovorena naknada za korišćenje morskog dobra  korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima- restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima

-Zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom, u cilju stvaranja uslova za bezbjedno korišćenje kupališta, korisnicima uređenih i izgrađenih kupališta koji su do 28. jula podnijeli inicijative za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u sezoni 2020. može se odobriti zaključenje Aneksa ugovora za 2020. godinu, uz djelimično ispunjenje ugovornih obaveza-objavili su danas iz Morskog dobra.

Uslovi za izmjenu ugovornih odredbi su da se na kupalištu ne pružaju turističke usluge-ne izdaju ležaljke i suncobrani i ne stavljaju u funkciju prateći privremeni ugostiteljski objekti i sadržaji, da korisnik plati 30 odsto od ugovorene godišnje/sezonske naknade;, te da obezbijedi minimum uslova za bezbjedno korišćenje kupališta.

To podrazumijeva ispunjenje sljedećih precizno definisanih obaveza: ograđivanje kupališta sa mora, postavljanje propisanih informativnih tabli; obezbjeđenje propisanog broja spasilaca, obezbijeđene propisane sanitarne uslove (sanitarni čvor, mobilne korpe za otpatke, tuševe i kabine za presvlačenje), zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća, obaveznu dezinfekcionu opremu i druge mjere predviđene Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa.