news-details
Društvo

Morsko dobro: Poziv za ustupanje na korišćenje vikend i ribarskih kućica na Bojani

Foto: TVCG/Skrinšot

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) raspisalo je Javni poziv za ustupanje na korišćenje privremenih objekata, tipa vikend kuća i ribarskih kuća, na rijeci Bojani.

-JPMD u okviru redovnih aktivnosti realizuje postupke koji podrazumijevaju davanje u zakup privremenih lokacija u zoni morskog dobra.

Postupak davanja u zakup/na korišćenje sprovodi se saglasno Zakonu o morskom dobru i Zakonu o državnoj imovini, te Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.

Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, kojim su utvrđene lokacije i privremeni objekti koji se postavljaju u zoni morskog dobra, usvojilo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i važi za period 2019-2023-ističu iz JPMD.

Prema istim navodima, tenderski postupak obuhvata i obaveznu saglasnosti Vlade koja se daje na osnovu Zakona o državnoj imovini na Odluke o objavljivanju javnog poziva i javne pozive kojima su precizirani uslovi javnog poziva, početna cijena zakupa, rokovi i drugo.

-Shodno prethodno navedenom, JPMD je osmog jula objavilo Javni poziv za ustupanje na korišćenje privremenih objekata, tipa vikend kuća i ribarskih kuća, na obalama rijeke Bojane, koje su slobodne za ustupanje putem Javnog poziva (odnosno za privremene lokacije za koje ne postoji važeći Ugovor o korišćenju morskog dobra), u površinama koje su predviđene važećim Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.

Prigovori po objavljenom javnom pozivu koji se odnose na površine privremenih objekata nisu prihvatljivi zato što su definisane važećim Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.

JPMD ističe da je predmet Javnog poziva zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata u državnoj svojini i poziva sva zainteresovana domaća ili strana fizička lica, privredna društva, pravna lica ili preduzetnike koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da učestvuju na pozivu-navode iz JPMD.