news-details
Škrinja

Matica crnogorska: Objavljena knjiga Petra Lekića “Hrišćanski kultovi u Crnoj Gori”

 Matica crnogorska objavila je knjigu Baranina Petra Lekića “Hrišćanski kultovi u Crnoj Gori” (I – XVIII vijek).

Istoričar Petar Lekić u ovoj knjizi prezentuje selekciju izvora i činjenica koji govore o hrišćanskim svetiteljima i poštovanju njihovih kultova na teritoriji današnje Crne Gore, navodi se u saopštenju.

-Autor polazi od stava da početak poštovanja određenog kulta predstavlja važan topos u životu zajednice.

Ovim tekstom, na osnovu relevantne istorijske građe, Lekić je pokušao da načini studiju koja bi bila sinteza dosadašnjih istraživanja, s tim što metodološkim pristupom uključuje i toponomastička proučavanja-poručuju iz Matice crnogorske.

Pored tekstualnog dijela data je i obimna literatura i jedan broj ilustracija. Pored uvodnog dijela, sadrži još četiri poglavlja a urednik izdanja je mr Ivan Jovović.

-Kada se radi o ranohrišćanskom periodu, Lekić napominje da su crkvene građevine najčešće osta­jale bez zapisa o njenom osnivanju.

Kultovi svetaca su, kako kaže, predstavljali identitetske odrednice srednjovjekovnih gradova u primorskom pojasu Balkana.

Autor ističe da su ‘crkve na području Duklje u XI vijeku prihvatile latinsko hrišćanstvo iako je došlo do podjele unutar jedinstvene hrišćanske organizaciji’.

Knjiga nakon dinastije Vojislavljevića, preko perioda vladavine Dukljom srpske dinastije Nemanjića, prati razvoj duhovnog života i uspostavljanja kultova u periodu vladavine preostale tri crnogorske dinastije – Balšića, Crnojevića i Petrovića-piše u saopštenju.

Petar Lekić je rođen u Baru 1986. godine. Diplomirao je na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću 2009. godine.

Od 2013. radi kao kustos u Istorijskom muzeju Narodnog muzeja Crne Gore.

Magistrirao je na Istorijskom institutu Crne Gore sa temom Latinski hagionimi u Crnoj Gori. Učestvovao je na više naučnih konferencija.