news-details
Ekonomija

Luka Bar postavila valograf

Foto. AD Luka Bar, privatna arhiva

AD Luka Bar potpisala je Ugovor sa firmom “Sigma energija” DOO iz Slovenije, kojim se predviđa postavljanje naučno-istraživačke plutače-valografa na otvorenom moru, sa južne padine brda Volujica.

Valograf je namijenjen za ispitivanje i praćenje parametara talasa u unutrašnjim morskim vodama, morskih struja i za ispitivanje mogućnosti konvertovanja energije talasa u električnu energiju.

-„Sigma energija“ postaviće naučno-istraživačku plutaču-valograf  na otvorenom moru, na lokaciji sa koordinatama 42° 04.955' N i 019° 04.266' E, shodno saglasnosti Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo – Direkcija za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju.

Sufinasiranje projekta „Sigma WEC - postavljanje i testiranje“ je od strane Evropske unije/Evropski regionalni fond za razvoj i Vlade Republike Slovenije.

Navedenoj firmi izdat je Sertifikat “Seal of Excellence” od Evropske komisije 2019.  a Ugovorima o poslovnoj saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju i Univerzitetom Crne Gore - Institut za biologiju mora, omogućiće se implementacija ovog značajnog projekta.

Ovim će „Luka Bar“ AD dati doprinos značaju korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa savremenom tehnologijom u pogledu održivog razvoja-saopštili su iz Luke.