news-details
Društvo

Ženski klub: Država se obavezala da će iskorijeniti ugovorene dječije brakove

Foto: Skupština Crne Gore

Ženski klub Skupštine Crne Gore izrazio je zabrinutost povodom niza novinskih članaka o ugovorenim dječjim brakovima, kao i povodom današnjeg izvještaja Uprave policije o podnošenju krivične prijave protiv majke maloljetne djevojčice, po osnovu sumnje da je ugovorila nedozvoljeni brak svoje 12-godišnje kćerke.

Iz Ženskog kluba naglašavaju da dječiji brak predstavlja flagrantno kršenje prava djeteta, garantovanih Konvencijom o pravima djeteta na život, zdravlje i razvoj, zaštitu od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije, obrazovanje, kao i pravo na puno učešće u porodičnom, kulturnom i društvenom životu i druga prava.

-Takođe, brojne studije ukazuju da dječji brak rezultira ranim napuštanjem škole; nižom stručnom spremom; ograničenom mobilnošću i pristupu ekonomskim mogućnostima, koje utiču na (dječije) siromaštvo; ranom seksualnom aktivnošću i trudnoćom, koja uzrokuje lošije zdravstvene rezultate, uključujući smrtnost i morbiditet majke i novorođenčadi; većim rizikom od HIV-a i izloženošću porodičnom nasilju i nasilju od strane intimnog partnera-saopšteno je iz Ženskog kluba.

Iz Ženskog kluba podsjećaju da se država, ratifikacijom međunarodnih ugovora, kao što su Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama i Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), obavezala da će iskorijeniti sve oblike nasilja i eksploatacije nad ženama i djecom, uključujući i dječje brakove.

Iz Ženskog kluba navode da je na sastanku tog skupštinskog kluba i UNICEF-a sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem, 31. maja, zaključeno da će Crna Gora preduzeti sve zakonodavne, administrativne i druge mjere kako bi okončala tu štetnu praksu, koja ima nepovratan negativan uticaj na živote djece.

-Uz stručnu pomoć UNICEF-a, Crna Gora će pristupiti izmjenama postojećih zakonskih propisa, intenziviranju međusektorske saradnje u svrhu prevencije i rješavanja ovih problema, efikasnog kažnjavanja počinilaca i razvoja institucionalnih mehanizama za adekvatnu pomoć i podršku djeci, žrtvama dječijih brakova.

Tražimo hitnu reakciju svih nadležnih organa i sankcionisanje vinovnika ovog gnusnog događaja-zaključuje se u saopštenju.