news-details
Ekonomija

Glavni radovi na izgradnji žičare Kotor-Lovćen počinju 13. jula

Izvor: MINA-business / Vijesti

Foto: Arhiva Feral.bar

Država je u posljednje vrijeme intenzivirala aktivnosti na stvaranju preduslova za početak glavnih radova na izgradnji žičare Kotor-Lovćen i pod pretpostavkom da ispuni određene obaveze, koncesionar će glavne radove početi 13. jula, saopšteno je iz kompanije Novi Volvox.

Ta kompanija zajedno sa italijanskom kompanijom Leitner čini konzorcijum sa kojim je Vlada 15. decembra prošle godine potpisala koncesioni ugovor za izgradnju ove žičare, pišu Vijesti.

Konzorcijum je dobio koncesiju na 30 godina, uz minimalno ulaganje od 24 miliona i koncesionu naknadu 15 odsto od neto profita.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja za Vijesti su kazali da koncedent, odnosno država i koncesionar, odnosno konzorcijum na ovom projektu intenzivno rade, uz saradnju sa ostalim državnim institucijama čiji predstavnici su članovi Operativnog tima za praćenje i realizaciju ovog projekta.

-Očekujemo da ovaj značajan projekat bude otvoren u sljedećoj godini, pred ljetnju turističku sezonu-kazali su iz Ministarstva.

Prema ugovorenim obavezama država se obavezala da za potrebe izgradnje žičare izgradi pristupni put na stanici Kuk (Prijestonica Cetinje), kao i parking na stanici Dub u Kotoru.

 Oba projekta su predviđena ovogodišnjim kapitalnim budžetom i za njih su raspisani tenderi.

-Ugovorom je definisana izgradnja energetskih postrojenja na stanici Kuk i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je već preuzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju realizacije izgradnje nedostajuće infrastrukture.

U toku je izrada projektne dokumentacije od koncesionara, kao i pribavljanje svi neophodnih saglasnosti od nadležnih organa.

Koncesionar je shodno obavezama iz ugovora, osnovao projektnu kompaniju Žičara Kotor-Lovćen, izvršio geodetska mjerenja kompletne lokacije, uradio geodeziju mikrolokacije stubnih mjesta i krajnjih stanica žičare.

Elaborat o eksproprijaciji je urađen i predat Upravi za katastar i državnu imovinu 12. aprila ove godine na dalje postupanje-kazali su iz ovog Vladinog resora.

Na pitanje Vijesti da li je završen period pripremnih radova, iz kompanije Novi Volvox su odgovorili da shodno ugovoru o koncesiji taj period obuhvata značajan broj administrativnih i faktičkih radova posebno u dijelu infra-strukturnog opremanja lokacije.

-U trenutnoj fazi glavne obaveze koncesionara su snimanje i utvrđivanje konačne lokacije i priprema glavnog projekta, uključujući i pribavljanje vezanih saglasnosti.

U tom pogledu osnovali smo projektnu kompaniju Žičara Kotor-Lovćen preko koje će se realizovati ugovor i o tome uredno obavijestili državu, završena su geodetska mjerenja kompletne lokacije, definisan konačan linijski profil žičare, urađena geodezija stubnih mjesta i stanica, kompletirani geološki radovi, geološki elaborat i elaborati eksproprijacije koji je predat na ovjeru-rekli su iz kompanije.

Oni su dodali da pripremaju tehničku i projektnu dokumentaciju, opremu i pogonske stanice, pa završetak glavnog projekta očekuju ovog mjeseca, do nivoa da su sa radovima spremni krenuti odmah nakon što država ispoštuje dio svojih obaveza