news-details
Ekonomija

Vlada predložila nove članove Borda direktora AD Luka Bar

 Foto: Feral.bar

Vlada je danas na sjednici predložila nove članove Odbora direktora AD Luka Bar.

Novi predstavnici državnog kapitala u najvećem lučkom preduzeću u većinskim vlasništvu države biće Darko Pekić, menadžer (GP URA), ekonomista Marko Nišavić (DPS), pravnik Nedžib Ibrišimović (BS) i ekonomista Vladimir Dragović (SNP), svi iz Bara.

U dosadašnjem sastavu bili su Slađana Perišić predsjednica Odbora direktora, Savo Vujošević, zamjenik predsjednice Odbora direktora i članovi Milorad Krgović, Aleksandar Lekić i dr Milivoje Radović koji je ranije podnio ostavku

Za danas je bila zakazana i redovna Skupština akcionara AD Luka Bar na kojoj je pored ostalog trebao biti razriješen stari i izabran novi Odbor direktora, međutim, zbog nedostatka kvoruma-nije bilo predstavnika većinskog vlasnika, Skupština je odložen ai shodno zakonu, biće održana u roku od 30 dana .