news-details
Ekonomija

Poslovanje u prvom kvartalu: Port of Adria smanjila gubitak

Izvor: Dan

Foto: Feral.bar

Državna preduzeća različito su poslovala u prvom kvartalu ove godine. Dok su energetske kompanije bilježile veliki profit, željeznička preduzeća, kao i turistička, odnosno hotelske grupacije, zabilježili su minus.

Elektroprivreda je rekorder po iznosu profita sa 33,5 miliona, što je za 12 miliona više nego lani. Prihodi od prodaje EPCG iznosili su preko 158 miliona eura, dok su troškovi poslovanja bili 113,5 miliona eura.

Godinu ranije prihodi su iznosili 105,3 miliona, a troškovi poslovanja 72,6 miliona eura. Razlog za uvećane prihode i rashode je veliki rast električne energije na berzi u odnosu na prošlu godinu.

Uvećani su, međutim, i troškovi zarada. Ove godine su iznosili skoro šest miliona, što je za preko milion eura više nego u istom periodu lani.

Sa plusom je prvi kvartal završio i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Za tri mjeseca profit državne energetske kompanije iznosio je 5,7 miliona, što je za oko 100.000 eura više nego u istom periodu lani.

Prihod za tri mjeseca bio je 28,3 miliona, dok su troškovi poslovanja iznosili 20,13 miliona eura. Prošle godine prihodi su bili 16,1 milion, a troškovi poslovanja 9,14 miliona.

Jugopetrol u plusu, Port of Adrija smanjila gubitak

Kada su u pitanju privatne firme, prema podacima objavljenim na Montenegroberzi, Jugopetrol je popravio poslovanje za 625.000 eura. Lani su u prvom kvartalu imali minus od 220.000, a ove godine plus od 406.000 eura.

Prihodi Jugopetrola, čiji je većinski vlasnik Helenik petroleum, iznosili su 41,25 miliona eura, što je preko dva puta više nego lani. Skoro u istoj mjeri uvećani su i rashodi koji su iznosili 40,5 miliona eura.

Kada je u pitanju Port of Adrija, oni su nastavili sa negativnim poslovanjem. Prvi kvartal su završili sa 321.000 minusa, što je mnogo bolji rezultat neg lani kada su imali 930.000 minusa.

Prihodi preduzeća, koje gazduje nekadašnjim Kontejnerskim terminalima, uvećani su za 20.000, pa su na kraju marta iznosili 1,87 miliona eura. Troškovi poslovanja su pali za 200.000 na 903.000. Troškovi zarada smanjeni su za 235.000 i iznosili su 877.000 eura.

Hotelska grupa Budvanska rivijera (HGBR) je tradicionalno u prvom kvartalu imala minus. Ove godine gubitak je iznosio 1,87 miliona, što je za 200.000 eura više nego u istom periodu lani.

 Prihodi su za tri mjeseca ove godine iznosili 230.000, dok su lani bili malo preko 30.000 eura. Troškovi poslovanja bili su 1,12 miliona, a troškovi zarada 1,3 miliona eura.

Lani je za troškove zarada potrošeno 789.000 eura, odnosno preko pola miliona manje.

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) poslovao je sa minusom od 91.500, dok je lani bio u plusu poslije tri mjeseca 25.200. Drugo državno željezničko preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) takođe je bilo u minusu 94.400 eura.

S tim što je OŽVS popravilo poslovanje u odnosu na prošlu godinu, kada je na kraju prvog kvartala imalo minus skoro 205.000 eura.

Prihodi OŽVS iznosili su 440.000, skoro 140.000 više nego lani, dok su troškovi poslovanja bili 105.000, oko 17.000 više. Za zarade je potrošeno 420.000, što je približan iznos kao prošle godine.

Ulcinjska rivijera je u prvom kvartalu imala minus od 217.700 eura, što je za 100.000 više nego lani. Prihoda za tri mjeseca nisu imali, dok su troškovi poslovanja bili oko 65.000.