news-details
Škrinja

Virpazar: U petak predstavljanje zbornika “Šćepan Mali u dokumentima”

Matica crnogorska i JU Kulturni centar Bar – Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“ u petak 13. maja na Virpazaru organizuju promociju zbornika “Šćepan Mali u dokumentima 1767–1773” koji je priredio Marijan Mašo Miljić.

Miljić je ujedno i autor predgovora, dok je urednički posao uradila Vesna Kilibarda.

Promocija u Područnom odjeljenju Narodne biblioteke i čitaonice  „Ivo Vučković“ počinje u 11 sati.

Na promociji će govoriti priređivač izdanja Marijan Mašo Miljić, predśednik Ogranka Matice crnogorske Bar mr Ivan Jovović  i Erol Marunović, direktor Kulturnog centra Bar.

Matica crnogorska je izdavač zbornika „Šćepan Mali u dokumentima 1767–1773“.  

-Svojom ličnošću i državničkim djelovanjem Šćepan Mali je ostavio neizbrisiv trag u crnogorskoj istoriji.

Uprkos brojnim pokušajima da se utvrde njegovo porijeklo i identitet, zagonetka Šćepana Malog ipak nije riješena.

Matica crnogorska ovim izdanjem želi doprinijeti izučavanju građe o ovoj misterioznoj ličnosti naše nacionalne istorije.

Zbornik sadrži dio neobjavljene građe, kao i objavljenu građu o ovoj misterioznoj i značajnoj ličnosti u istoriji Crne Gore.

Nepublikovana građa je dominantno iz Boškovićevog arhiva u Cavtatu i u ovom zborniku se prvi put objavljuje cjelovito.

Zbornikom je obuhvaćena građa objavljena od XIX vijeka do danas u zbirkama dokumenata, zbornicima građe i drugim monografskim izdanjima, kao i u periodičnim publikacijama kod nas i u inostranstvu, na izvornim jezicima i u prevodu sa njih.

U Zborniku se prvi put objavljuju prevodi dokumenata koji su bili poznati i do sad korišćeni samo na italijanskom, ruskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Najviše dokumenata je iz mletačkih i ruskih arhiva. Zbornik Šćepan Mali u dokumentima 1167–1773 sadrži ukupno 441 dokument na preko hiljadu strana-naveli su organizatori.

ad