news-details
Ekonomija

Kamenolom Platac ostaje u vlasništvu Carevića

 Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu na jučerašnjoj sjednici usvojila je Informaciju o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Platac”, opština Kotor.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije društvu „Carinvest“, prihvatila Ugovor o koncesiji.

-U Informaciji se konstatuje da je u postupku javnog nadmetanja dostavljena jedna ponuda, i to d.o.o. „Carinvest“ iz Kotora, koja je nakon sprovedenog vrednovanja po osnovu utvrđenih kriterijuma od strane Tenderske komisije dobila status prvorangiranog ponuđača, sa dodijeljenih 100 bodova.

S tim u vezi, Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije društvu „Carinvest“, prihvatila Ugovor o koncesiji i ovlastila Ministra kapitalnih investicija da, u ime Vlade, potpiše Ugovor-saopštili su iz Vlade.

Kompanija koja je u vlasništvu gradonačelnika Budve Marka Carevića ranije je dostavila najpovoljniju ponudu na javnom oglasu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena lokaliteta “ Platac” u grbaljskom selu Krimovica.

ad