news-details
Ekonomija

Advokatska kancelarija Mugoša, Jovović, Vuković skinula 45.000 eura sa računa Budvanske rivijere

Izvor: Dan

Autor: Draško Milačić

Foto: HG Budvanska rivijera

Advokatska kancelarija Mugoša, Jovović, Vuković naplatila je od Budvanske rivijere preko javnog izvršitelja Branke Samardžić i odluke Privrednog suda 44.895 eura sa pripadajućom zateznom kamatom, na ime naknade zbog kašnjenja sa ispunjenjem novčane obaveze, potvrdili su "Danu" iz državnog preduzeća.

Privredni sud je odluku donio po prigovoru na rješenje javne izvršiteljke.

– U avgustu 2021.  je otkazano punomoćje advokatskoj kancelariji Mugoša Jovović Vuković čime se prekinula saradnja koja je između ove advokatske kancelarije i prethodnog rukovodstva trajala skoro 15 godina.

Imajući u vidu ugovore o zastupanju i poslovnoj saradnji koje je u prethodnom periodu zaključivala ova advokatska kancelarija, a koje su podrazumijevale veoma visoke mjesečne naknade za usluge, sadašnje rukovodstvo Hotelske grupe Budvanska rivijera se odlučilo na otkaz punomoćja.

Advokatska kancelarija je, prema našim saznanjima, gotovo 15 godina naplaćivala troškove postupka u svim sudskim postupcima u kojima nas je zastupala, a suprotno ugovorima o zastupanju koje je zaključila što je, pored izuzetno visoke naknade i nagrada koje je dobijala mimo ugovora o zastupanju, bio jedan od razloga za takvu odluku – kazali su "Danu" iz HG Budvanska rivijera.

 Pojasnili su da se izvršenje od skoro 45.000 odnosilo na obaveze koje su nastale od juna do decembra 2021.  kada je i bila na snazi opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore.

– To smo i osporavali, ali bez uspjeha, jer je vijeće sudija u čijem sastavu je i ovog puta bio predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić, poznat po brojnim štetnim odlukama po HGBR, donijelo ovakvo rješenje – kazali su iz te kompanije.

Podsjetili su da je HGBR advokatskoj kancelariji Mugoša, Jovović, Vuković samo za posljednjih desetak godina saradnje isplatila preko 1,700.000 eura.

– Ukoliko se naše sumnje potvrde da je uz dobijene naknade naplaćivala i prisvajala sudske troškove koji nisu bili predviđeni ugovorima o zastupanju, taj iznos će biti mnogo veći – poručili su iz HGBR.

Nakon što su otkazali punomoćje ovoj advokatskoj kancelariji, na javnom pozivu je izabrana druga advokatska kancelarija koja je u pozivu obavezana da u prvih četiri mjeseca, dok traje otkazni rok advokatskoj kancelariji Jovović, Mugoša, Vuković, pravno savjetuje pro bono.

– HGBR je pokušala da riješi međusobne poslovne odnose, ali, nažalost, u tome nije uspjela.

Obraćali smo se i Advokatskoj komori, svim javnim izvršiteljima, pisarnicama osnovnih sudova i Privrednog suda kako bi konačno mogli utvrditi iznos sudskih troškova koje je ova advokatska kancelarija naplatila u ime HGBR, na svoj račun a bez ovlašćenja i izvjesno je da će HGBR pokrenuti sudski postupak kako bi zaštitila svoje interese – poručili su iz tog preduzeća.

Predsjednik borda HGBR je Mijomir Pejović, dok je izvršni direktor Jovica Gregović.

Godinu završili sa minusom

Budvanska rivijera lani je poslovala sa minusom od 2,2 miliona eura, što je mnogo bolji rezultat nego 2020.  kada su imali minus od 9,15 miliona eura. Iako je crnogorski turizam lani bio na nivou od 70 odsto 2019, Budvanska rivijera je bila na 50 odsto u odnosu na 2019, odnosno uspjela je da ostvari 50 odsto prometa iz te godine.

Poslovni prihodi preduzeća lani su iznosili 10,8 miliona eura, što je uvećanje u odnosu na 2020.  kada su iznosili 2,5 miliona eura.

U 2020.   Crna Gora je ostvarila skoro 85 odsto manje prihoda od turizma u odnosu na 2019.