news-details
Društvo

MEPPU: Džamija u Donjem Štoju bez potrebne dokumentacije

Izvor: RTCG

Objekat džamije u Donjem Štoju nije prepoznat odlukama o određivanju objekata od lokalnog interesa koje su opštine donijele u skladu sa članom 223 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, saopšteno je Portalu RTCG iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU), a povodom stopiranja radova na vjerskom objektu u tom ulcinjskom naselju.

Advokat ulcinjskog odbora Islamske zajednice (IZ) ističe da imaju namjeru da započnu aktivnosti na traženju potrebnih odobrenja, te da se nada da će nadležni imati razumijevanja kao što su imali i za druge vjerske objekte ali i hotele na ovom području koji se grade na isti način.

-Za predmetno područje je u toku izrada lokalne studije lokacije Donji Štoj, ciji je nacrt upućen Vladi na utvrđivanje, nakon čega će biti sprovedena javna rasprava poslije koje će uslijediti priprema izvještaja sa javne rasprave i predloga planskog dokumenta​ (sa saglasnostima organa za tehničke uslove i mišljenjem opštine) koji će biti usvojen od strane Vlade Crne Gore-saopšteno  je iz MEPPU.

Na osnovu toga, kako su kazali, stvoriće se zakonski uslovi za pribavljanje dokumentacije neophodne za izgradnju pomenutog objekta.

Iz MEPPU su kazali da je 5. aprila urbanističko-građevinska inspekcija Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje naredila vlasniku objekta, NN licu, rušenje objekta, jer se objekat gradi i pored izrečene mjere zabrane građenja objekata bez prijave i dokumentacije iz člana 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

-Rok za izvršenje naređene upravne mjere je pet dana-dodali su iz Ministarstva.

 Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava (MPLJMP), i pored nespornog prioriteta u poštovanju zakona i propisa, apeluje na državne i lokalne organe da imaju poseban senzibilitet u odnosu na vjerske zajednice i ostvarivanje prava na slobodu vjeroispovijesti svih vjernika i vjernica.

-Kao resor nadležan za zaštitu i unapređenje prava koja se tiču vjerskih zajednica, koristimo ovu priliku da podsjetimo na važnost poštovanja propisa kojima se regulišu pitanja izgradnje vjerskih i drugih objekata, ali i poštovanja slobode vjeroispovijesti i zaštite ovih zajednica-saopšteno je iz MPLJMP.

Iz tog resora su kazali da je izgradnja vjerskih objekata predstavlja nesporan javni interes, s obzirom na to da sve vjerske zajednice u Crnoj Gori promovišu mir i toleranciju, te uče pravdi i pravičnosti, pa se nadaju da su vremena neadekvatnog odnosa prema vjerskim zajednicama iza nas.

-Iako svjesni političke, ekonomske i društvene situacije u Crnoj Gori, bitno je da svi iz svog domena doprinesemo dostizanju kompromisa, jer samo na taj način možemo ostvariti zadovoljstvo i jednakost u društvu.

Ne zaboravimo da prema vjerskim zajednicama moramo imati poseban osjećaj, jer ne smijemo dozvoliti da osjećanja vjernika i vjernica u državi budu povrijeđena bilo kojim postupkom-poručuju iz MPLJMP.

Murić: Dozvoliti da se radovi nastave, potrebno više razumijevanja za potrebe građana Štoja  

Advokat Velija Murić koji zastupa Odbor Islamske zajednice u Ulcinju, kao i osobe koji su juče privedene na razgovor zbog gradnje džamije u Donjem Štoju, a za šta nije prethodno pribavljena dozvola, kazao je da se ne radi o radnicima, već o građanima Ulcinja koji su u mjesecu Ramazana osjetili potrebu da daju svoj doprinos u građenju tog vjerskog objekta.

Kako je kazao, tražili su juče da se sastanu sa predsjednikom Skupštine opštine, kako bi pokrenuli aktivnosti u lokalnom parlamentu da se taj posao pravno uredi, ali nijesu uspjeli da dođu do njega.

Namjera je da iniciraju da predsjednik lokalno paralmenta sačinu predlog odluke koju bi usvojio lokalni pralament, a kojim bi se građenje vjerskog objekata smatralo objektom od opšteg interesa.

-Naša namjera je bila da krenemo u aktivnosi da se pravno uredi taj odnos.

Činjenica je da u potezu Donjeg Štoja gdje živi više od 6.000 stanovnika nema islamskog vjerskog objekta. Ovaj objekat nije klasična džamija nego medžlis, prostor gdje se ljudi okupljaju da obavljaju vjerske potrebe.

Nakon konsultacije sa građevinskom inspektorom koja postupa u ovom predmetu htjelu smo da razgovaramo sa čelnicima Opštine i dogovorimo kako najlakše da se dođe do svega toga i kako da se ublaže tenzije, koje su nastale-ističe Murić.

Kako dodaje, sam način pozivanja tih građana je uznemirio zajednicu i poremetio sklad.

Ističe da u blizini postoji katolička crkva koja je građena na isti način bez dozvole i ona opstaje i radi kao takva, pa ne bi smetalo da se napravi i ovaj objekat po istom režimu i da se onda u procesu legalizacije objekata taj dio oko dokumntacije odradi.

-On je u skromnom dijelu Štoja, i ne radi se o provokativnoj građevinskoj situaciji.

Naime, parcela je kupljena sa već izgrađenim objektima koji su rađeni po važećem urbanističkom planu, a ovaj objekat je i manjih gabarita nego ti koji su bili ucrtani-objašnjava Murić.

Insistira na razumijevanju, onako kako je i to javno obznanilo i Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava, da se započeti radovi dovedu do stranja da se ne urušava objekat.

-Podignuti su samo zidovi, a ovdje su jaki vjetrovi i može se do sada urađeno urušiti.

Razumijevanje da se napravi i ploča koja bi osigurala dosadašnje radove bi doprinijelo da se manje strahovi i tenzije-naglašava Murić.

Kaže da je sprečavanje gradnje došlo od lokalnog političara koji nije nadležan za poslove građevinske inspekcije.

-Građani su juče više sati saslušavani, a oni ne mogu biti odgovorni, jer za krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, mogu odgovarati samo insvestitor ili izvođač radova-napominje advokat.

Murić navodi i da je pored tog obekta ljetos podignut hotel, nedaleko još jedan, koji se bez problema završavaju i privode namjeni.

-Sumnjam da će se neko osmjeliti da ruši taj objakat.

Juče sam imao informaciju da će se okupiti oko 200 građana i da će ponijeti po alatku da rade, pa da ih sve pritvore ako treba, a što bi stvorilo negativane konotacije, i nadam se da ćemo naići na razumijevanje lokalnih čelnika, ali i resornog ministarstva i Vlade, jer se do sada u sličnim situacija to tako na kraći način rješavalo.

Potrebno je dozvoliti one nužne radove radi sigurnosti objekta, pa onda, ako se odluči drugačije za buldožer nikad nije kasno-zaključuje Murić.