news-details
Ekonomija

Luka Budva i dalje u rukama privatnika

Izvor: Dan

Autor: Marko Stojanović

Do raspisivanja koncesija za Luku Budva tom marinom i dalje će upravljati kompanija Dukley Marines, čiji je vlasnik Nil Emilfarb, jer Vlada još nije dala saglasnost na sporazum između Opštine Budva i preduzeća Morsko dobro, kojim bi upravljanje lukom bilo povjereno lokalnoj samoupravi, saopštio je za "Dan" predsjednik upravnog odbora ovog preduzeća Blažo Rađenović.

Vlada je u junu prošle godine stavila van snage zaključak kojim se produžava ugovor sa privatnom firmom i tada su slavodobitno kazali kako je Luka Budva vraćena građanima. U praksi, međutim, to nije slučaj.

Rađenović je istakao da se već više od pola godine čeka na saglasnost Vlade, te da se nada da će se u skorijem periodu to konačno i donijeti.

– Do raspisivanja koncesija je ugovor važeći. Vijeće Privrednog suda usvojilo je prigovor kompanije Dukley Marines, čime je poništeno rješenje tog suda iz jula, kojim je tada bio odbačen predlog ove kompanije za određivanje privremene mjere za zabranu Morskom dobru da bez njene saglasnosti da u zakup, optereti, pokrene postupak davanja u koncesiju ili zaključi koncesioni ugovor za prostor Luke Budva – istakao je Rađenović.

Rađenović je kazao i da je zainteresovano lice za upravljanje lukom Opština Budva, odnosno njihovo Komunalno preduzeće.

– Kada bi Vlada dala saglasnost u velikoj mjeri bi nam olakšali situaciju i mi bismo ovu marinu mogli dati lokalnoj upravi na upravljanje, što je u planu i za druge lokacije gdje lokalna samouprava ima javni interes.

Kada je u pitanju državna imovina moramo dobiti saglasnost Vlade, kojom bi nam bilo omogućeno da se luka ustupi lokalnoj samoupravi. Zbog čega to Vlada, odnosno resorno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nije uradilo ne znamo – naveo je Rađenović.

Rađenović je istakao i da je nacrt novog zakona o lukama u pripremi.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) su istakli da je, kada je riječ o situaciji u budvanskoj marini, aktuelnim članom 7 Zakona o lukama predviđena podjela luka prema značaju na luke od nacionalnog i lokalnog značaja, te da je Luka Budva određena kao luka od lokalnog značaja.

– Članom 8 stav 2 Zakona o lukama propisano je da lukama od lokalnog značaja upravlja pravno lice koje upravlja morskim dobrom u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje upravljanje morskim dobrom.

MKI napominje da Zakon o lukama ne prepoznaje pravo ustupanja luke na korišćenje, niti ga kao takvog predviđa, te da od momenta proglašenja Luke Budva lukom od lokalnog značaja, sve aktivnosti koje se odnose na korišćenje luke ili njenog dijela treba sprovoditi uz poštovanje odredbi Zakona o lukama.

Takođe, ako se u luci ne može dodijeliti koncesija, Vlada može, cijeneći javni interes, osnovati jedno ili više privrednih društava koja će pružati lučke usluge – naveli su iz MKI.

Luka Budva je prošle godine trebalo da bude vraćena na upravljanje lokalnoj samoupravi, nakon 18 godina.

Vraćanje Luke Budva građanima velika je pobjeda nad interesima pojedinaca u odnosu na interese građana i smjernica kako treba čuvati prirodne resurse i dobra, saopštili su tada iz Građanskog pokreta URA.

Iz te partije su pohvalili potez potpredsjednika Vlade, čijim zalaganjem je na tada održanoj sjednici van snage stavljen zaključak od 10. aprila 2017.  kojim je firmi Dukley Marines omogućeno da nastavi da koristi Luku Budva i nakon isteka ugovora.

– Ovo predstavlja još jednu pobjedu svih građana i uvažavanje inicijativa koje dolaze od javnosti – poručili su tada iz Građanskog pokreta URA.

Sporno trajanje ugovora

Lukom Budva od 2014.  gazduje Emilfarb i njegova kompanija Strateks grup.

Prema ranijim navodima te kompanije, njihov ugovor za upravljanje ovom marinom važi do 2027. godine, navodeći da niko od opštinskih ili čelnika Morskog dobra nije sa njima komunicirao o bilo kom pitanju u vezi sa Lukom Budva, te da ne postoji nijedan zakonski ili ugovorni razlog za raskid ugovora.

Zbog toga je pokrenut novi proces pred Privrednim sudom. Sporno je i navodno trajanje ugovora, kojim je predviđeno da, ukoliko kompanija u razvoj luke uloži 700.000 eura, važi do 2027.  

Iz kompanije navode da su uložili i mnogo više, dok lokalne vlasti osporavaju iznos.

ad