news-details
Ekonomija

Milion eura za parterno uređenje Velike skele ispod Starog grada Ulcinja

Izvor: Dan

Autor: Miljan Knežević

Foto: Renderi Morsko dobro

Koordinator Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom za opštine Ulcinj i Bar Omer Bajraktari najavio je da se, nakon završetka tenderskih procedura, narednih dana očekuje potpisivanje ugovora sa izvođačem radova za parterno uređenje Velike skele – pristaništa ispod Starog grada, u zoni Morskog dobra.

Izvođač radova biće firma DOO "Erlang", investicija za prvu fazu prelazi 800.000 eura, a s drugom fazom ukupna investicija iznosi blizu milion eura.

-Planirana namjena na tom prostoru koji obuhvata ukupno 4.600 kvadratnih metara  je trg- pristanište sa zelenim pojasom uz stijene u podnožju Starog grada.

Takođe je predviđeno postavljanje tri tipska objekta servisnog karaktera. Ti objekti se mogu koristiti na razne načine, ali je, po mom mišljenju, ključni prioritet da jedan od njih treba da bude prvi granični prelaz na moru u Ulcinju.

I ostali objekti treba da budu povezani sa pomorskom djelatnošću, na primjer, jahting klub, škola jedrenja i slično.

Takođe jedan servisni objekat bi bio smješten uz ljetnju pozornicu i predviđen kao prostor za smještaj rekvizita, ali i za kubus čijim se rasklapanjem formira bina, na njega se kači platno za projekcije-kazao je Bajraktari.

Inače, projekat predviđa da se prostor trga definiše ortogonalnim rasterom popločavanja, velikim poljima cca 4m x 4m, koja dodatno naglašavaju pravougaoni oblik i veličinu trga.

-Na mjestu promjene pravca, raster se usitnjava i omogućava funkcionalno komponovanje polja pločnika, klupa i zelenila.

Iz ravni trga, uklapajući se u osnovni raster, podižu se tri dinamične grupacije denivelisanih polja, tribine koje ublažavaju udar talasa, predstavljaju zanimljiviju alternativnu klasičnom tipu sjedenja (stolice, klupe, ležaljke) i skupa sa zelenim poljima čine neku vrstu denivelisanog parka.

Obrada površine trga je u većem dijelu od štampanog betona, ali se uz more, kao prelaz ka postojećim kamenim blokovima, pojavljuju polja popločana kamenom.

Na ovaj način se pojas uz more pomalo izdvaja od prostora trga kao obalna promenada.

Uz stijene se formira zeleni pojas, zona sa niskim autohtonim rastinjem koje ne zahtijeva previše njege i nekoliko stabala borova i maslina koji obezbjeđuju hladovinu i obogaćuju ambijent.

Ovo zelenilo je neka vrsta plašta na kom stoji Stari grad, fini prelaz između novog i starog- navodi se u projektu.

Tokom izrade glavnog projekta korišćeni su ekološki materijali. Završna obrada rive predviđeno je da bude od štampanog betona i kamena.

Bajraktari je rekao da je rok za završetak radova 120 dana.

Nefunkcionalna lučica Kacema

Mještani Ulcinja, posebno ribari, nisu zadovoljni funkcionalnošću lučice Kaceme koja je izgrađena 2011.  neposredno uz Veliku skelu i koja, kako tvrde, ne pruža gotovo nikakvu zaštitu od talasa.

Tvrde da, zbog kraćeg lukobrana, tokom najmanjeg nevremena talasi prodiru u lučicu zbog čega plovila nisu sigurna.

Iz Morskog dobra koje je finansiralo gradnju u više navrata su saopštavali da je lučica Kacema sezonsko pristanište za manje čamce, i kao takvo ne može obezbijediti siguran vez, jer je izloženo direktnom udaru talasa sa otvorenog mora.

Iz Morskog dobra su najavljivali reviziju glavnog projekta, ali do danas nema informacija dokle se stiglo. Kapacitet lučice je 60 vezova i kompletno je opremljena.

ad